9. vědecké kolokvium

logolink

Projekt: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, CZ.1.07/2.3.00/20.0222.

Přibližně v půlce zimního semestru se dne 6. 11. 2013 konalo deváté projektové vědecké kolokvium. Na programu byla prezentace výsledků bádání Mgr. Martina Mostýna, Ph.D. k tématu Kondenzace informace v ekonomických textech, ve které shrnul nejen svůj dosavadní výzkum v rámci své disertační práce a jejího následného rozpracování do monografické publikace a několika souvisejících vědeckých článků pro mezinárodní lingvistické časopisy, ale ve které ukázal také možnosti dalšího vývoje výzkumu v této oblasti. Jeho prezentaci pozorně přihlíželi garant projektu prof. PhDr. Lenka Vaňková a oba zahraniční experti projektu – prof. Norbert Richard Wolf a prof. Axel Satzger. Všichni tři se pochvalně vyjádřili k badatelskému korpusu, metodám, cílům a doposud získaným vědeckým výsledkům Dr. Mostýna a doporučili mu, jakým směrem by se mohlo jeho další bádání ubírat.

V druhé části kolokvia se již tradičně debatovalo o projektových konferenčních a publikačních aktivitách v následujícím období. V roce 2014 se podle dostupného harmonogramu koná velké množství konferencí právě k tématu odborného jazyka a je naším cílem prezentovat projekt, jeho záměry a vědecké výsledky na co možná největším počtu akcí. Dalším velkým tématem pro diskuzi a pro členy konferenčního organizačního týmu – jmenovitě pro prof. Vaňkovou, prof. Wolfa, prof. Satzgera, Dr. Tomáškovou, Dr. Zapletalovou, Dr. Hopkinsona a Dr. Pišla – byla příprava projektové mezinárodní konference. Jednalo se o formulaci abstraktů, rozdělení jednotlivých sekcí a také o případných plenárních řečnících a zamýšlených hostech. Celou diskuzi v relaci česko-anglicko-německé tlumočila Mgr. Eva Hrdinová, Ph.D. Oba zahraniční experti projektu byli pověřeni co nejširší možnou mírou propagace naší konference.

Poslední letošní kolokvium, v pořadí již desáté, se uskuteční dne 4. 12. 2013. Těšíme se na vaši účast.

9. vědecké kolokvium9. vědecké kolokvium9. vědecké kolokvium