19. kolokvium CVOJ: další anglistický pohled na výzkum žánrů

logolink

Projekt: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, CZ.1.07/2.3.00/20.0222.

Na 19. kolokviu se kolektivu Centra představila jeho nová členka dr. Dita Trčková, badatelka v oblasti kritické analýzy diskursu, která se součástí výzkumného týmu stala díky finanční podpoře poskytnuté vedením Ostravské univerzity nadějným odborníkům, jež úspěšně završili své doktorské studium a mají zájem ve své výzkumné práci intenzivně pokračovat.

Dita Trčková je absolventkou Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, kde také v roce 2012 získala titul Ph.D. a vyškolila se mimo jiné v oblasti analýzy a kritické analýzy diskursu. Po svém disertačním výzkumu funkcí kognitivních metafor v masových médiích (monografie vycházející z autorčiny disertační práce bude publikována MU v Brně) se aktuálně věnuje analýze institucionálního diskursu, především analýze strategií uplatňovaných institucemi při budování své identity vůči veřejnosti. V prezentaci na kolokviu ukázala, jak je možné metodou kritické analýzy diskurzu odhalit manipulativní postupy, jimiž se společnosti snaží odvést pozornost veřejnosti od jejích neúspěchů a dlouhodobě negativního dopadu, který jejich činnost společnosti a jejímu životnímu prostředí přináší, a naopak propůjčit okrajovým, avšak pozitivním prvkům své práce zásadní význam. Prezentace problému doložená řadou konkrétních příkladů z textů a dílčím způsobem také fotografiemi z webových stránek ropné společnosti BP/Beyond Petroleum znovu upozornila na moc slova a společenský význam analýzy fungování jazyka v konkrétním kontextu.

Téma bude prezentováno také na mezinárodní konferenci Centra v listopadu 2014 a publikováno v databázovém odborném časopise.

19. kolokvium CVOJ: další anglistický pohled na výzkum žánrů19. kolokvium CVOJ: další anglistický pohled na výzkum žánrů19. kolokvium CVOJ: další anglistický pohled na výzkum žánrů