5. vědecké kolokvium (prof. A. Satzger, prof. N. R. Wolf)

logolink

Projekt: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, CZ.1.07/2.3.00/20.0222.

Členové projektu pokračují ve své výzkumné činnosti a dne 25. dubna 2013 se sešli při již pátém vědeckém kolokviu. Opět se ho zúčastnili oba zahraniční odborníci prof. Satzger a prof. Wolf. Pozvání přijal také prof. Wilhelm Schellenberg, zahraniční odborník projektu, který v této době v Ostravě pobýval na přednáškovém pobytu, který byl také určen pro členy Centra.

5. vědecké kolokvium5. vědecké kolokvium5. vědecké kolokvium5. vědecké kolokvium

Všichni členové vědeckého týmu si zvolili zcela konkrétní dílčí témata, kterým se budou věnovat a na dalším vědeckém kolokviu, které se uskuteční 22. května 2013, představí výsledky svého bádání. Jedná se například o paraverbální prostředky v odborném textu, o využití grafických schémat a obrázků v odborných textech nebo třeba o práci s různými typy definic v textech odborného charakteru. Zahraniční odborníci nejenže zprostředkovali vhodnou literaturu, ale také napomohli s metodologickou stránkou jednotlivých badatelských problémů.