Doktorská kolokvia v rámci projektu Posílení rozvoje CVOJ pokračují

logolink

Projekt: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, CZ.1.07/2.3.00/20.0222

Protože podpora mladých vědeckých pracovníků patří k jednomu z hlavních pilířů činnosti Centra výzkumu odborného jazyka a také souvisejícího projektu, konají se pravidelně doktorská kolokvia.

Studenti doktorského studia využívají daných možností a prezentují výsledky svých bádání - které směřují k sepsání a obhájení disertační práce - před garantkou projektu prof. Lenkou Vaňkovou a také před  zahraničními experty projektu prof. N. R. Wolfem a prof. A. Satzgerem. V poslední době se tématem doktorských kolokvií staly také připravované akce v rámci projektu - pomoc při organizační přípravě mezinárodní projektové konference, účast na tuzemských konferencích, publikační činnost, další projektová práce.

Na kolokviu, které se konalo dne 26. března 2014 vystoupila se prezentací svého bádání Mgr. Edita Pelikánová. Na základě metodologického postupu navrženého prof. Wolfem představila lingvistickou analýzu prostředků odborného jazyka v tzv. ženských časopisech, konkrétně na korpusu textů z časopisu Cosmopolitan.

Další kolokvium se uskutečnilo 28. května 2014 a všichni studenti doktorského studia opět prezentovali pokroky ve svém bádání. Mezi studenty doktorského studia, kteří představili výsledky své práce na disertacích patří Mgr. Libuše Halfarová, Mgr. Libor Folvarčný, Mgr. Marek Gajda, PhDr. Josef Mišun, Mgr. Alžběta Sedláková a také členka projektu Mgr. Marie Werbová. Všichni referující si vyslechli mnohdy i kritické zhodnocení svých kroků a objemu vykonané práce, nicméně vždy se jim od prof. Vaňkové a prof. Wolfa dostalo také užitečných rad a kvalitních podnětů pro další úsilí. Stále více a zřetelněji se ukazuje, že pro většinu témat je taková diskuze nejen nepochybně přínosná, ale prakticky nezbytná. Mnoho dílčích problémů lze vyřešit právě a pouze při četných konzultacích s erudovanými a zkušenými vědci.

Podklady z doktorských kolokvií jsou dispozici i ostatním členům projektového týmu a to na  centrálním úložišti dat v moodle.

Doktorská kolokvia v rámci projektu Posílení rozvoje CVOJ pokračujíDoktorská kolokvia v rámci projektu Posílení rozvoje CVOJ pokračujíDoktorská kolokvia v rámci projektu Posílení rozvoje CVOJ pokračujíDoktorská kolokvia v rámci projektu Posílení rozvoje CVOJ pokračujíDoktorská kolokvia v rámci projektu Posílení rozvoje CVOJ pokračujíDoktorská kolokvia v rámci projektu Posílení rozvoje CVOJ pokračují