20. kolokvium CVOJ: K žánru reklamních farmaceutických letáků a jejich multimodální realizaci

logolink

Projekt: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, CZ.1.07/2.3.00/20.0222.

Na 20. kolokviu Centra výzkumu odborného jazyka, konaném ve středu 3. prosince 2014, se odborného referátu ujala členka anglistické části týmu dr. Ivana Řezníčková. Odborný zájem dr. Řezníčkové se od obhajoby její doktorské disertační práce z oblasti funkční větné perspektivy (2012, pod vedením prof. Aleše Svobody a doc. Martina Adama) rozšiřuje od útvarů větných a nadvětných k analýze textové, včetně analýzy multimodální.

Na prosincovém setkání Centra prezentovala dr. Řezníčková výsledky analýz letáků propagujících volně prodejné léky ve dvou jazykových a kulturních prostředích – britském a českém. Analýze a srovnání přitom nepodléhaly pouze textové části letáků, ale také užité neverbální prvky – fotografie, rozvržení strany, barevné provedení – a prvky mimojazykové (umístění letáků ve společenském prostředí). Zatímco klasické rysy populárně naučných dokumentů britské a české letáky svorně sdílejí (imitaci lexiko-gramatické výstavby odborného textu, užití termínů v jejich primární, sdělné, ale i čistě reklamní, persvazivní funkci), v práci s neverbálními mody se liší: britské letáky využívají neverbálních prostředků hojně, a to především ke zvýšení přitažlivosti dokumentu a k budování vztahu s uživatelem, české letáky zapojují neverbální prvky v menší míře a spíše ilustrativním, doplňkovým způsobem, jejich sdělné hodnoty (ideační a interpersonální) využívají omezeně.

Výzkum dr. Řezníčkové je důležitou součástí celé mozaiky analýz komunikace odborníků s neodborníky v různých kulturních prostředích a různých žánrech odborného a institucionálního diskursu, která patří k jednomu z ústředních badatelských zájmů členů týmu (např. Ch. Hopkinsona, R. Tomáškové, E. Cieslarové, T. Cigánkové).

K žánru reklamních farmaceutických letáků a jejich multimodální realizaci