22. vědecké kolokvium a předávání certifikátů

logolink

Projekt: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, CZ.1.07/2.3.00/20.0222.

Po kratší pauze, kterou členové projektového týmu využili k intenzivní práci na svých publikačních výstupech, se konalo v pořadí již 22. vědecké kolokvium. Tentokrát mělo poněkud odlišnou náplň a jeho cílem bylo především shrnutí realizovaných projektových aktivit. Úvodní slovo měl garant projektu, prof. Lenka Vaňková, která zhodnotila přínosy projektové práce, vědecký rozvoj Centra výzkumu odborného jazyka, spolupráci se zahraničními experty projektu, odborné přednášky a ostatní vzdělávací akce a také organizaci mezinárodní projektové konference. Na závěr shrnula publikační činnost a představila jeden z hlavních výstupů projektu − konferenční sborník připravený pro tisk. Jako další se slova ujal zahraniční expert projektu, prof. Norbert Richard Wolf a své hodnocení projektových aktivit zpracoval do názorné prezentace. V ní formuloval svůj osobitý erudovaný pohled na bádání v oblasti odborného jazyka a přinesl mnoho podnětů a impulsů, kterými se společný anglisticko-germanistický výzkum může do budoucna ubírat. Na závěr vyslovil myšlenku, že se v Ostravě podařilo spojit badatelskou kapacitu anglistů a germanistů, což je v evropském kontextu jedinečné a že Centrum výzkumu odborného jazyka patří bezesporu k perlám výzkumu na Ostravské univerzitě. V dalším bloku si své hodnocení badatelských aktivit realizovaných v projektu připravil také druhý zahraniční expert, prof. Axel Satzger. Ve své evaluaci se zaměřil hlavně na ještě větší provázanost badatelských aktivit s potřebami aktuální praxe a představil několik konceptů, jak více spolupracovat s komerční sférou a jak se z pozice vědecko-výzkumného univerzitního pracoviště stát atraktivní také pro velké mezinárodní firmy a organizace.

Celé setkání bylo zakončeno předáním certifikátů pro členy projektového týmu, kteří se zúčastnili přednášek zahraničních odborníků, jejichž kompletní přehled je uveden níže. Dle projektových propozic se jedná o úspěšně podpořené osoby – pracovníky v dalším vzdělávání, jejichž předepsaný počet se podařilo nejen splnit, ale i překročit. Tato skutečnost svědčí o zájmu kolegů z řad akademiků, studentů doktorského studia a také studentů v bakalářských a magisterských studijních programech napříč nabízenými obory na obou katedrách. Dosažení takové hodnoty nás velmi těší a dává projektové práci nový rozměr v tom smyslu, že výsledky našich aktivit jsou přístupné a atraktivní pro zájemce z celé univerzity.

Přednášky zahraničních odborníků
Prof. Henry Widdowson,
Universität Wien
Interpersonal positioning and genre conventions I.
Interpersonal positioning and genre conventions II.
Prof. Wilhelm Schellenberg,
Universität Erfurt
Anmerkungen zur Fachsprachenforschung I.
Anmerkungen zur Fachsprachenforschung II.
Prof. Henry Widdowson,
Universität Wien
Text and Context in Multimodal Enviroment I.
Text and Context in Multimodal Enviroment II.
Prof. Dr. Wolf Peter Klein,
Universität Würzburg
Zur Analyse von Fachsprachen: Grundlagen und Weiterführendes
Latein>Deutsch>Englisch. Zur Erforschung epochaler Veränderungen in wissenschaftlichen Fachsprachen
Prof. Theresa Lillis, Ph.D.,
Open University, Milton Keynes
Developing dynamic approaches to professional written discourse: exploring text trajectories in two professional settings I.
Developing dynamic approaches to professional written discourse: exploring text trajectories in two professional settings II.
Prof. Dr. Wolf Peter Klein,
Universität Würzburg
"Anfang diesen" oder "dieses Jahres"? Was sind und warum gibt es sprachliche Zweifelsfälle?
Englisch statt Deutsch. Zur Konkurrenz von Wissenschaftssprachen im 20. Jahrhundert.

Poslední vědecké kolokvium v projektu se podle stanoveného harmonogramu uskuteční dne 19.06.2015 a na programu bude závěrečné vyhodnocení projektových výstupů, diskuze a představení publikačních výstupů – sborníku z mezinárodní projektové konference a monografie Dr. Evy Bajerové:

22. vědecké kolokvium a předávání certifikátů22. vědecké kolokvium a předávání certifikátů22. vědecké kolokvium a předávání certifikátů22. vědecké kolokvium a předávání certifikátů22. vědecké kolokvium a předávání certifikátů22. vědecké kolokvium a předávání certifikátů22. vědecké kolokvium a předávání certifikátů22. vědecké kolokvium a předávání certifikátů22. vědecké kolokvium a předávání certifikátů22. vědecké kolokvium a předávání certifikátů22. vědecké kolokvium a předávání certifikátů22. vědecké kolokvium a předávání certifikátů