Doktorská kolokvia: Projekt míří do finále, mladí lingvisté v práci nepolevují

logolink

Projekt: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, CZ.1.07/2.3.00/20.0222

Projekt ESF OP VK, který má napomoci rozvoji Centra výzkumu odborného jazyka postupně spěje do své závěrečné fáze, doktorandi a doktorandky zapojení do projektových aktivit však ve své práci nepolevují, právě naopak. V rámci tří doktorských kolokvií, které se konaly v posledních šesti měsících projektu, prezentovali další výsledky své vědecké práce. Využili tak opět možnosti představit svůj rozpracovaný výzkum nejen svým kolegům a kolegyním z doktorského studia, ale také garantce projektu prof. Vaňkové a zahraničním expertům projektu, prof. Satzgerovi a prof. Wolfovi. Jejich poznámky, připomínky a další náměty budou přínosné pro další výzkumnou práci členkám projektového týmu a také ostatním doktorandům a doktorandkám katedry germanistiky a usnadní jim tak další kroky v jejich badatelské činnosti.

Kolokvií 11. února 2015 a 25. března 2015 se zúčastnili interní a externí studenti a studentky doktorského studia, mezi kterými nechyběly členky projektového týmu, Mgr. Monika Kocifajová, Mgr. Edita Pelikánová a Mgr. Marie Werbová, které prezentovaly stav svého současného bádání a také části svých rozepsaných odborných studií. Vzhledem k tomu, že uvedené studentky doktorského studia vystoupily se svými příspěvky na mezinárodní konferenci „The Changing Landscape of Professional Discourse / Fachkommunikation im Wandel“ v listopadu 2014, pořádané právě v rámci výše uvedeného projektu, neslo se toto lingvistické setkání v duchu konzultací a diskusí týkajících se připravovaných odborných článků do sborníku z této konference. Zahraniční experti prof. Wolf a prof. Satzger procházeli jednotlivé rozpracované studie a upozorňovali na nedostatky formální, stylistické i jazykové. Přínosem byla tato společná diskuse nejen všem doktorandům a doktorandkám, jež jsou členy projektového týmu, ale také ostatním kolegům a kolegyním, kteří se tak při psaní svých odborných článků mohou vyvarovat stejných nedostatků. Závěrem pak zahraniční experti a garantka projektu přidali pochvalná slova a podpořili tak zúčastněné studenty a studentky doktorského studia v další badatelské činnosti.

Poslední kolokvium pořádané v rámci projektu CVOJ se uskutečnilo 13. 5. 2015. Svou prezentaci představila členka projektového týmu Mgr. Monika Kocifajová, která přednesla erudovaný výklad týkající se výskytu eponymů v oblasti terminologie z lékařského prostředí. Se svou prezentací týkající se emocionality v současném německém dramatu dále vystoupil Mgr. Marek Gajda, část své disertační práce prezentovala také Mgr. Alžběta Sedláková. Studenti a studentky následně diskutovali s garantkou projektu prof. Vaňkovou o dosavadním průběhu jejich badatelské činnosti, objemu vykonané práce a také o vyhlídkách a vědeckých záměrech pro další období. Vzhledem k harmonogramu a propozicím projektu pracují všichni studenti Ph.D. studia zapojení do projektu na textech svých odborných studií a nadále konzultují dílčí badatelské problémy s garantem a zahraničními experty. Předpokládá se publikace článku v konferenčním sborníku z ostravské konference, případně jiná publikace odborného charakteru.

Text: Edita Pelikánová
Foto: Edita Pelikánová, Milan Pišl

Doktorská kolokvia: Projekt míří do finále, mladí lingvisté v práci nepolevujíDoktorská kolokvia: Projekt míří do finále, mladí lingvisté v práci nepolevujíDoktorská kolokvia: Projekt míří do finále, mladí lingvisté v práci nepolevujíDoktorská kolokvia: Projekt míří do finále, mladí lingvisté v práci nepolevujíDoktorská kolokvia: Projekt míří do finále, mladí lingvisté v práci nepolevují