3. vědecké kolokvium (prof. N. R. Wolf)

Projekt: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, CZ.1.07/2.3.00/20.0222

Centrum výzkumu odborného jazyka pokračuje ve své práci a v rámci projektu posílení svého rozvoje uspořádalo další odborné kolokvium. Tato setkání všech vědeckých pracovníků projektu umožňují diskutovat o badatelských problémech a čerpat ze zkušeností zahraničních odborníků. Ne jinak tomu bylo i 27.11.2012, kdy se členové katedry anglistiky a amerikanistiky spolu s kolegy z katedry germanistiky setkali při v pořadí již třetím kolokviu. Na své předchozí teze navázal zahraniční expert projektu, profesor Norbert Richard Wolf, a tentokrát se zabýval tématem „Fachlichkeit und/oder Professionalität“. Ve své úvodní přednášce hovořil o práci s různými typy korpusů a jejich charakteristikách. Cílem tohoto setkání bylo debatovat o vhodných korpusech pro projektovou práci. Profesor Wolf prokázal svou vysokou erudici a přehled v odborné literatuře a připravil metodický postup pro zkoumání odborných textů v anglicko-německo-české konfrontaci. Zároveň představil na konkrétních textech z oblasti německé jazykovědy, jaké roviny a znaky je možné ve zvolených korpusech zkoumat. V harmonogramu projektové práce ještě před koncem roku je v plánu workshop, který přiblíží pojetí práce s odborným textem v anglicky mluvícím prostředí.

3. vědecké kolokvium (N.R. Wolf)3. vědecké kolokvium (N.R. Wolf)3. vědecké kolokvium (N.R. Wolf)