Ostatní akce

Edita Pelikánová dokončila své doktorské studium

Dne 3. září 2019 ukončila úspěšně své Ph.D. studium na katedře germanistiky Edita Pelikánová. Ve své disertační práci se věnovala kontrastivně pojaté analýze výskytu odborné terminologie v českých a německých časopisech pro ženy, na příkladu časopisu Cosmopolitan.

Křest nové publikace Fachlichkeit und Fachsprachlichkeit in varianten Kontexten

Profesorka Lenka Vaňková spolu s dalšími lingvisty členy Centra zpracovala téma odbornosti a odborného jazyka z různých perspektiv a také v odlišných kontextech. Tato nová publikace vychází z teze, že odborný jazyk a odbornost textu jsou v úzké souvislosti s daným textovým druhem a jeho kontextem.

Ludwig M. Eichinger hostujícím profesorem na Filozofické fakultě Ostravské univerzity

Díky dlouhodobým kontaktům ředitelky Centra prof. Lenky Vaňkové se podařilo začátkem roku 2019 na katedru germanistiky získat významného zahraničního hostujícího profesora – emeritního ředitele Institutu pro německý jazyk v Mannheimu prof. Ludwiga M. Eichingera.

Úspěšná doktorská zkouška Marie Werbové

Dne 21. září 2017 ukončila úspěšně své Ph.D. studium na katedře germanistiky Marie Werbová. Ve své disertační práci s názvem „Produktbegleitende Anleitungstexte im Bereich der fachexternen und fachinternen Kommunikation.

Závěrečná přednáška prof. Norberta Richarda Wolfa

Po mnoha letech intenzivní spolupráce na výzkumných projektech, pedagogické a vědecké činnosti postupně přišel čas, aby prof. Norbert Richard Wolf, uznávaný zahraniční expert z Universität Würzburg, částečně utlumil své aktivity na katedře germanistiky a také v Centru výzkumu odborného jazyka.

Přednášky zahraničního odborníka Prof. Dr. Petera Wolfa Kleina

Projekt: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, CZ.1.07/2.3.00/20.0222.

Anglistický seminář 2015

Projekt: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, CZ.1.07/2.3.00/20.0222.

Pracovní stáž ve Finsku: ke spolupráci anglistů Centra s oddělením anglistiky Filozofické fakulty Univerzity Helsinki

Projekt: Posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka angličtiny a němčiny na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, CZ.1.07/2.3.00/20.0222.

Přednášky prof. Wolfa Petera Kleina v rámci Centra výzkumu odborného jazyka

Ve dnech 1. a 2. dubna 2014 se v rámci mezinárodních vědecko-výzkumných aktivit Centra výzkumu odborného jazyka podařilo v Ostravě zorganizovat dvě přednášky profesora Wolfa Petera Kleina z univerzity Würzburg.

Přednášky prof. Widdowsona opět v Ostravě

Již od dob přípravy projektu k posílení rozvoje Centra výzkumu odborného jazyka a dále od počátku jeho realizace je prof. Widdowson pravidelným spolupracovníkem týmu i pravidelným hostem centra a katedry anglistiky.

Přednášky prof. Schellenberga v rámci Centra výzkumu odborného jazyka

Ve dnech 23.-26. dubna 2013 se v rámci aktivit Centra výzkumu odborného jazyka podařilo pozvat do Ostravy profesora Wilhelma Schellenberga, který se dlouhá léta zabývá výzkumem odborného jazyka.

Do projektu se zapojil nový zahraniční expert prof. Axel Satzger

Na prvním setkání v roce 2013 mohli členové vědeckého týmu projektu přivítat ve svých řadách nového zahraničního experta, profesora Axela Satzgera z Drážďan.

Workshop Přístupy k analýze odborného diskursu v anglistice

Během prvních měsíců realizace projektu byly jednotlivé semináře, kolokvia a workshopy věnovány především mapování odborného diskursu jako široké a mnohotvárné výzkumné oblasti.

Doktorské kolokvium v rámci projektu Posílení rozvoje CVOJ

Činnost Centra výzkumu odborného jazyka již od začátku směřuje k podpoře mladých vědeckých pracovníků.

Členové projektu se zúčastnili Studentské vědecké konference katedry germanistiky

Dne 15. 11. 2012 uspořádala katedra germanistiky tradiční, v pořadí již osmnáctou, Studentskou vědeckou konferenci.

Profesor H.G. Widdowson v Centru výzkumu odborného jazyka na FF OU

Lingvisté KAA a KGE spolupracují v Centru výzkumu odborného jazyka již dva roky; v létě roku 2012 však s otevřením společného evropského projektu jejich spolupráce získala zcela nový impuls.