Personální složení

abecední členění

Vedení Centra
Vedení CFSLS
Vaňková Lenka, prof. PhDr., Dr.
ředitelka CVOJ
činnost: morfologie, syntax, historický vývoj němčiny, srovnávací lingvistika
e-mail:
telefon: 553 46 1910
Tomášková Renáta, Mgr., Dr.
Zástupkyně ředitelky CVOJ
činnost: textová lingvistika, translatologie, stylistika
e-mail:
telefon: 553 46 1900
553 46 1049
Členové Centra
Členové CFSLS
Bilanová Markéta, Mgr., Ph.D.
činnost: metodika výuky anglického jazyka, lexikologie, edutainment, drama
e-mail:
telefon: 553 46 1901
Cieślarová Eva, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1917
Hopkinson Christopher James, Mgr., Ph.D.
činnost: translatologie, pragmalingvistika, překlad odborných textů, jazyková interference
e-mail:
telefon: 553 46 1893
Janoušková Ivana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1899
Kopečková Lenka, Mgr., Ph.D.
činnost: fonetika a fonologie, interkulturní komunikace, anglická gramatika, praktický jazyk
e-mail:
telefon: 553 46 1897
Mostýn Martin, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1915
Pišl Milan, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1917
Polášková Eva, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1936
Zapletalová Gabriela, Mgr., Ph.D.
činnost: syntax, translatologie
e-mail:
telefon: 553 46 1892