Personální složení

abecední členění

Vedení Centra
Vedení CFSLS
Vaňková Lenka, prof. PhDr., Dr.
ředitelka CVOJ
činnost: morfologie, syntax, historický vývoj němčiny, srovnávací lingvistika
553 46 1910
Tomášková Renáta, Mgr., Dr.
zástupkyně ředitelky CVOJ
činnost: textová lingvistika, translatologie, stylistika
553 46 1900
553 46 1049
 
Členové Centra
Členové CFSLS
Bilanová Markéta, Mgr., Ph.D.
činnost: metodika výuky anglického jazyka, lexikologie, edutainment, drama
553 46 1901
 
Hopkinson Christopher James, Mgr., Ph.D.
činnost: translatologie, pragmalingvistika, překlad odborných textů, jazyková interference
553 46 1893
Kopečková Lenka, Mgr., Ph.D.
činnost: fonetika a fonologie, interkulturní komunikace, anglická gramatika, praktický jazyk
553 46 1897
Zapletalová Gabriela, Mgr., Ph.D.
činnost: syntax, translatologie
553 46 1892