Ze života centra

Proběhla konference o kulturním obrazu středoevropské krajiny a podnebí

Ve dnech 9.–10. listopadu 2023 se v pražském Lisztově institutu uskutečnila konference s názvem Otisky středoevropské krajiny a podnebí v našich kulturách

Proběhla konference Valašsko – historie a kultura III. Duchovní život

Ve dnech 4.–6. října 2023 proběhla v prostorách Národního muzea v přírodě (NMP) v Rožnově pod Radhoštěm dlouho očekávána konference věnující se duchovnímu životu na Valašsku v minulosti i současnosti.

Připomínka výročí 120 let od narození spisovatele A. C. Nora v Moravskoslezské vědecké knihovně

19. září 2023 jsme si připomněli v rámci projektu Živé encyklopedie 120. výročí narození významného spisovatele našeho regionu A. C. Nora.

Vědecko-výzkumný pobyt dr. Tymoteusze Króla na Centru regionálních studií

Centrum regionálních studií FF OU poctil návštěvou v době od 25. ledna do 30. dubna 2023 zahraniční host z Institutu slovanských studií Polské akademie věd dr. Tymoteusz Król (alias Tiöma fum Dökter).

Iva Málková, Jan Malura – Literárněhistorický obraz regionu (1918–2018)

Znovu přemýšlíme nad možnostmi, jak dnes psát literární dějiny regionů. Právě dokončený projekt nabízí podněty pro poznávání regionální literatury, a to prostřednictvím výstavy Literární paměť regionu a stejnojmenného katalogu, formou Literární mapy Ostravy i v lexikograficky tradičním i výlučném Literárním slovníku severovýchodní Moravy a českého Slezska 1918–2018. Sítě osobností, míst, institucí a textů ukazují v provázaném celku estetickou a ideovou různorodost Ostravska i dalších oblastí a odráží jejich specifickou národnostní a sociální identitu. Na přednášce v dialogu představíme jak metodické kroky, tak některé konkrétní výsledky projektu.

Medaili Artis Bohemiae Amicis převzala z rukou ministra kultury prof. Svatava Urbanová

Prestižní ocenění za šíření dobrého jména české kultury v tuzemsku i v zahraničí si 5. prosince převzala literární historička prof. Svatava Urbanová, která je dlouholetou členkou katedry české literatury a literární vědy FF OU.

„Literární paměť regionu 1918–2018“ – slavnostní prezentace výstupů projektu NAKI II

S koncem roku 2022 se uzavřel projekt NAKI II „Literární paměť regionu 1918–2018“, který probíhal v posledních třech letech pod taktovkou prof. Ivy Málkové z Katedry české literatury a literární vědy, jež je zároveň členkou Centra regionálních studií.

Vyšel další z almanachů Paměť Ostravy, za kterými stojí Knihovna města Ostravy

Ve středu 5. října 2022 v ústřední budově Knihovny města Ostravy, jež je naším dlouholetým spolupracovníkem, proběhlo již čtvrté setkání pamětníků-čtenářů, které získala pro společný projekt dlouholetá knihovnice Jarmila Burešová.

Zveme Vás na výstavu Literární paměť regionu 1918–2018

Ve středu 8. září 2021 v 17:00 proběhlo v Památníku Petra Bezruče Slezského zemského muzea v Opavě (ul. Ostrožná 35) slavnostní zahájení výstavy věnující se textům, osobnostem a místům spjatým s literaturou moravskoslezského regionu během jednoho století počínaje vznikem Československa v roce 1918.

Vznikl popularizační web věnovaný spisovateli Vojtěchu Martínkovi

Při příležitosti 60. výročí úmrtí Vojtěcha Martínka (1887–1960), které připadlo na 25. duben 2020, se rozhodla Moravskoslezská vědecká knihovna (MSVK) připomenout život a dílo tohoto velkého spisovatele Ostravska projektem Deset tváří Vojtěcha Martínka.

Centrum regionálních studií slaví 20 let od svého vzniku

Při příležitosti dvacetiletého výročí od vzniku Ústavu pro regionální studia Ostravské univerzity, jehož transformací vzniklo nynější Centrum regionálních studií Filozofické fakulty Ostravské univerzity, jsme připravili časovou linku představující významné události spjaté s činností Ústavu/Centra.

Proběhla mezinárodní konference Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku

Ve dnech 22.-23. října 2015 proběhla na zámečku v Petrovicích u Karviné, tedy příhodně takřka na samotné česko-polské hranici, konference s názvem „Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku“.

Sympózium Příroda vs. industriál je za námi, publikace se chystá

Třetí z cyklu prostorových sympózií pořádaných Centrem regionálních studií FF OU ve spolupráci s katedrou české literatury a literární vědy se uskutečnilo 10.–11. září 2015 na půdě ostravského kulturního klubu a galerie Fiducia.

Publikace Valašsko - historie a kultura je na světě!

Monografie věnovaná Valašsku v nových perspektivách několika vědních disciplín vznikla na základě mezioborového setkání společenskovědních badatelů.

Prezentace Kulturně-historické encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy

Dne 1. dubna 2014 byla v Ostravském knihcentru představena veřejnosti Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy.

Knihovna Vojtěcha Martínka

Informace o provozu.

Pozoruhodné studentské práce s regionální tematikou

Seznam pozoruhodných studentských prací s regionální tematikou.

Uskutečnil se workshop Poutní místa a poutní kultura v ohnisku interdisciplinárních přístupů

Ve čtvrtek 15. září 2016 se na půdě Filozofické fakulty uskutečnilo jednodenní pracovní setkání, jehož námětem byly poutě - zejména v minulosti, ovšem i s přesahy do současného stavu některých poutních míst.

Profesorka Svatava Urbanová představila knihu Karla Vůjtka o Rudolfu Resnerovi

Ve středu 5. října 2016 se na zámku v Klimkovicích křtila ojedinělá monografie Karla Vůjtka, ostravského básníka, publicisty a překladatele, která nese název To byl Rudolf Resner / Robert Rýdl.

Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy

Ústav pro regionální studia Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě (dále jen FF OU) vydal Kulturně-historickou encyklopedii českého Slezska a severovýchodní Moravy (s vročením 2013) jako grantový projekt dotačního programu Moravskoslezského kraje s názvem Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012, na návrh Ostravské univerzity.

Vyšla kniha o poutních písních v době barokní

V pátek 13. prosince 2019 se v ostravském klubu Fiducia za bohatého zájmu publika uskutečnila slavnostní prezentace nové knihy o poutních písních na Moravě v době barokní, jejímiž autory jsou Jan Malura a Jakub Ivánek.

Uctění památky Petra Bezruče proběhlo ve spolupráci Slezského zemského muzea a Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Ve dnech 2. září až 4. října 2019 se v Opavě pořádá již 62. ročník multižánrového uměleckého festivalu Bezručova Opava. V roce 2019 je festival zaměřen v rámci třicetiletého výročí od tzv. Sametové revoluce na propojení témat umění a svobody – na plakátu se tedy objevují slogany jako svoboda myšlení, svoboda projevu, svoboda pohybu, svoboda vyznání, svoboda umělecké tvorby či svoboda vědeckého bádání, která rovněž nemusí být samozřejmostí.

Výstava „Fantaskní realismus v ilustracích Lumíra Čmerdy“ v opavském Památníku Petra Bezruče

Samorostlý výtvarník a kněz Církve československé husitské Lumír Čmerda (* 1930), jehož osobnost a dílo v roce 2017 představili v knižní monografii členové Centra regionálních studií Jakub Ivánek a Svatava Urbanová, vystavuje v Památníku Petra Bezruče při Slezském zemském muzeu v Opavě.

Slezsko v pohádkách a pověstech – výstava v Památníku Petra Bezruče

Vernisáž výstavy, na níž zasvěceně promluví rovněž prof. Svatava Urbanová, se uskuteční v úterý 29. ledna 2019 v 17:00 v Památníku Petra Bezruče v Opavě.

Křest knihy Petr Bezruč – bard prvý, co promluvil

Dne 14. září 2018 proběhla v Památníku Petra Bezruče na Ostrožné ulici v Opavě slavnostní prezentace knihy.

Ostravská univerzita a Valašské muzeum v přírodě zorganizovali konferenci o Valašsku

Ve dnech 23.–25. května 2018 proběhla ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm konference Valašsko – historie a kultura II. Obživa.

Několik jubilejních připomenutí

Letošní rok je výročím dvou projektů, u jejichž zrodu stál rovněž Ústav pro regionální studie, později transformovaný v Centrum regionálních studií.

V Opavě proběhla konference o Petru Bezručovi

Členové Centra regionálních studií FF OU se aktivně podíleli na uspořádání literárněvědné konference „Petr Bezruč – bard prvý, co promluvil“.

Prostorová sympozia

Dvoudenní sympozium pořádané Ústavem regionálních studií, katedrou české literatury a literární vědy a katedrou dějin umění FF, proběhlo 8.–9. září 2011 v klubu Fiducia.