Ze života centra

Slezsko v pohádkách a pověstech – výstava v Památníku Petra Bezruče

Vernisáž výstavy, na níž zasvěceně promluví rovněž prof. Svatava Urbanová, se uskuteční v úterý 29. ledna 2019 v 17:00 v Památníku Petra Bezruče v Opavě.

Křest knihy Petr Bezruč – bard prvý, co promluvil

Dne 14. září 2018 proběhla v Památníku Petra Bezruče na Ostrožné ulici v Opavě slavnostní prezentace knihy.

Ostravská univerzita a Valašské muzeum v přírodě zorganizovali konferenci o Valašsku

Ve dnech 23.–25. května 2018 proběhla ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm konference Valašsko – historie a kultura II. Obživa.

Několik jubilejních připomenutí

Letošní rok je výročím dvou projektů, u jejichž zrodu stál rovněž Ústav pro regionální studie, později transformovaný v Centrum regionálních studií.

V Opavě proběhla konference o Petru Bezručovi

Členové Centra regionálních studií FF OU se aktivně podíleli na uspořádání literárněvědné konference „Petr Bezruč – bard prvý, co promluvil“.

Profesorka Svatava Urbanová představila knihu Karla Vůjtka o Rudolfu Resnerovi

Ve středu 5. října 2016 se na zámku v Klimkovicích křtila ojedinělá monografie Karla Vůjtka, ostravského básníka, publicisty a překladatele, která nese název To byl Rudolf Resner / Robert Rýdl.

Uskutečnil se workshop Poutní místa a poutní kultura v ohnisku interdisciplinárních přístupů

Ve čtvrtek 15. září 2016 se na půdě Filozofické fakulty uskutečnilo jednodenní pracovní setkání, jehož námětem byly poutě - zejména v minulosti, ovšem i s přesahy do současného stavu některých poutních míst.

Centrum regionálních studií slaví 20 let od svého vzniku

Při příležitosti dvacetiletého výročí od vzniku Ústavu pro regionální studia Ostravské univerzity, jehož transformací vzniklo nynější Centrum regionálních studií Filozofické fakulty Ostravské univerzity, jsme připravili časovou linku představující významné události spjaté s činností Ústavu/Centra.

Proběhla mezinárodní konference Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku

Ve dnech 22.-23. října 2015 proběhla na zámečku v Petrovicích u Karviné, tedy příhodně takřka na samotné česko-polské hranici, konference s názvem „Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku“.

Sympózium Příroda vs. industriál je za námi, publikace se chystá

Třetí z cyklu prostorových sympózií pořádaných Centrem regionálních studií FF OU ve spolupráci s katedrou české literatury a literární vědy se uskutečnilo 10.–11. září 2015 na půdě ostravského kulturního klubu a galerie Fiducia.

Publikace Valašsko - historie a kultura je na světě!

Monografie věnovaná Valašsku v nových perspektivách několika vědních disciplín vznikla na základě mezioborového setkání společenskovědních badatelů.

Pozoruhodné studentské práce s regionální tematikou

Seznam pozoruhodných studentských prací s regionální tematikou.

Prezentace Kulturně-historické encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy

Dne 1. dubna 2014 byla v Ostravském knihcentru představena veřejnosti Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy.

Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy

Ústav pro regionální studia Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě (dále jen FF OU) vydal Kulturně-historickou encyklopedii českého Slezska a severovýchodní Moravy (s vročením 2013) jako grantový projekt dotačního programu Moravskoslezského kraje s názvem Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2012, na návrh Ostravské univerzity.

Knihovna Vojtěcha Martínka

Informace o provozu.