Křest knihy Petr Bezruč – bard prvý, co promluvil

Roku 2017 uběhlo 150 let od narození básníka Petra Bezruče (vlastním jménem Vladimír Vašek). Památník Petra Bezruče (součást Slezského zemského muzea v Opavě) a katedra české literatury a literární vědy Filozofické fakulty Ostravské univerzity ve spolupráci s festivalem Bezručova Opava se rozhodly toto výročí uctít vědeckou konferencí Petr Bezruč – bard prvý, co promluvil, jež se konala ve dnech 21.–22. září 2017 v Klubu Art v suterénu Obecního domu v Opavě.

Z konferenčních příspěvků vyšla letos publikace se shodným názvem: Petr Bezruč – bard prvý, co promluvil. Studie v knize se soustřeďují zvláště na druhý život básníka a jeho díla, týkají se jeho reflexe, vlivu ve výtvarném umění, hudbě, divadelnictví a cizojazyčných literaturách, sledují edice Slezských písní, bezručiana v paměťových institucích a vliv Bezručovy poezie na společnost z hlediska historického a jazykového.

Dne 14. září 2018 proběhla v Památníku Petra Bezruče na Ostrožné ulici v Opavě slavnostní prezentace této knihy. Její výtisk symbolicky pokřtil editor publikace dr. Zdeněk Smolka. Dále vystoupili vedoucí katedry české literatury FF OU prof. Jan Malura, vedoucí společenskovědního oddělení SZM Mgr. Lenka Rychtářová o rovněž pracovnice Památníku Petra Bezruče, Mgr. Monika Szturcová a dr. Martina Dragonová, které jsou zároveň absolventkami studia češtiny na FF OU. Součástí programu byl i odpolední pietní akt u hrobu Petra Bezruče na opavském hřbitově, kde přítomní položili květiny a věnce. Fotoreport ze zajímavé akce pořídila fotografka Slezského zemského muzea Marcela Feretová.

Křest knihy Petr Bezruč – bard prvý, co promluvil
Autor: Marcela Feretová
Copyright: Slezské zemské muzeum
Křest knihy Petr Bezruč – bard prvý, co promluvil
Autor: Marcela Feretová
Copyright: Slezské zemské muzeum
Křest knihy Petr Bezruč – bard prvý, co promluvil
Autor: Marcela Feretová
Copyright: Slezské zemské muzeum
Křest knihy Petr Bezruč – bard prvý, co promluvil
Autor: Marcela Feretová
Copyright: Slezské zemské muzeum
Křest knihy Petr Bezruč – bard prvý, co promluvil
Autor: Marcela Feretová
Copyright: Slezské zemské muzeum
Křest knihy Petr Bezruč – bard prvý, co promluvil
Autor: Marcela Feretová
Copyright: Slezské zemské muzeum
Křest knihy Petr Bezruč – bard prvý, co promluvil
Autor: Marcela Feretová
Copyright: Slezské zemské muzeum
Křest knihy Petr Bezruč – bard prvý, co promluvil
Autor: Marcela Feretová
Copyright: Slezské zemské muzeum
Křest knihy Petr Bezruč – bard prvý, co promluvil
Autor: Marcela Feretová
Copyright: Slezské zemské muzeum
Křest knihy Petr Bezruč – bard prvý, co promluvil
Autor: Marcela Feretová
Copyright: Slezské zemské muzeum

Zveřejněno / aktualizováno: 03. 10. 2018