Vědecko-výzkumný pobyt dr. Tymoteusze Króla na Centru regionálních studií

Centrum regionálních studií FF OU poctil návštěvou v době od 25. ledna do 30. dubna 2023 zahraniční host z Institutu slovanských studií Polské akademie věd dr. Tymoteusz Król (alias Tiöma fum Dökter). Cílem jeho vědecko-výzkumného pobytu, který se uskutečnil díky programu Erasmus+, bylo folkloristické bádání v oblasti české části Těšínska. Při té příležitosti proslovil na naší univerzitě také několik přednášek. První, věnovaná Nacionalistickému diskurzu v pohraničí na příkladu vyprávění o sv. Józefu Bilczewském se uskutečnila 24. února v rámci doktorského semináře studentů oboru Teorie a dějiny české literatury. Druhou přednášku na „srdcové téma“ rodného městečka a jeho specifické kultury s názvem Vilamovice a vilamovština – teorie o vilamovské etnogenezi a jazyková revitalizace si mohli zájemci z řad široké veřejnosti poslechnout 16. března ve studovně Jacquese Rupnika. Třetí přednáška pojmenovaná „Hory, kopce, přikryjte nás.“ Analýza vzpomínkových příběhů Vilamovanů o druhé světové válce a poválečném pronásledování z folkloristického pohledu byla pronesena 4. dubna pro ostravské studenty sociologie. Poslední, čtvrtá přednáška, kterou dr. Król zakončil svůj pobyt, se uskutečnila opět ve studovně Univerzitní knihovny dne 27. dubna. Její název „Zóny bez LGBT“ – analýza homofobního diskurzu v Polsku z folkloristického pohledu napovídá zájem přednášejícího o aktuální společenská témata v Polsku.

Za zajímavou zkušenost a rozšíření obzorů i navázání nových kontaktů jsme velmi vděčni a těšíme se na další spolupráci s dr. Królem.


Návštěva Památníku Petra Bezruče
Přednáška o Vilamovicích
Přednáška o Vilamovicích
Přednáška o LGBT free zónách

Zveřejněno / aktualizováno: 02. 05. 2023