Ostravská univerzita a Valašské muzeum v přírodě zorganizovali konferenci o Valašsku

Ve dnech 23.–25. května 2018 proběhla ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm konference Valašsko – historie a kultura II. Obživa. Jak je již z názvu patrné, společný projekt Valašského muzea v přírodě a Filozofické fakulty Ostravské univerzity, byl již druhým konferenčním ročníkem. Ten první, věnující se historickým a kulturním aspektům regionu Valašska v obecnějším měřítku, proběhl v září 2013. Letošní, druhý ročník se opět věnoval tomuto etnograficky bohatému regionu, avšak snažil se proniknout hlouběji k vybrané oblasti zájmu. Tou byla obživa, respektive způsoby obživy obyvatel Valašska ve starší, ale rovněž poměrné nedávné minulosti, či dokonce současnosti. Konferenční hosté (domácí i zahraniční) si tak mohli vyslechnout příspěvky věnované tradičním pracím a způsobům stravování (včetně toho, jak přežívají do současnosti), ale rovněž byli konfrontování s obrazem rozvíjejícího se průmyslu na Valašsku ve 20. století. Aktivní účastníci konference se, stejně jako v prvním ročníku, rekrutovali z rozličných vědeckých oborů (historie, etnografie, literární věda, dějiny umění, jazykověda ad.). Mezioborové setkání, které se ukazuje velmi plodným, si účastníci samozřejmě pochvalovali. Součástí konference byl též bohatý doprovodný program – ať už vernisáž dvou nových výstav Valašského muzea v přírodě, promítání dokumentárních etnografických snímků či komentovaná prohlídka rekonstruovaného objektu Libušína na Pustevnách.

Stejně jako byl první ročník konference završen vydáním reprezentativní knihy shrnující konferenční příspěvky (vyšla roku 2014 a je již beznadějně rozebrána), i tentokrát vzejde ze setkání odborná, ale zároveň veřejnosti přístupná publikace. Můžete ji očekávat v první třetině příštího roku.

Konference Valašsko – historie a kultura II. Obživa.
Autor: Jan Kolář (Valašské muzeum v přírodě)
Konference Valašsko – historie a kultura II. Obživa.
Autor: Jan Kolář (Valašské muzeum v přírodě)
Konference Valašsko – historie a kultura II. Obživa.
Autor: Jan Kolář (Valašské muzeum v přírodě)
Konference Valašsko – historie a kultura II. Obživa.
Autor: Jan Kolář (Valašské muzeum v přírodě)
Konference Valašsko – historie a kultura II. Obživa.
Autor: Jan Kolář (Valašské muzeum v přírodě)

Zveřejněno / aktualizováno: 01. 06. 2018