Spolupráce s institucemi

Pravidelná odborná spolupráce se zahraničními vysokými školami:

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu (Polsko)
 • Prešovská univerzita v Prešově (Slovensko)
 • Trnavská univerzita v Trnavě (Slovensko)
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (Polsko)
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polsko)
 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře (Slovensko)
 • Univerzita Mateja Bela v Bánské Bystrici (Slovensko)
 • Uniwersytet Opolski (Polsko)
 • Uniwersytet Śląski v Katovicích (Polsko)
 • Uniwersytet Wrocławski ve Vratislavi (Polsko)

Na konkrétních projektech spolupracujeme s následujícími odbornými institucemi:

 • Archiv města Ostravy
 • Knihovna města Ostravy
 • Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
 • Muzeum Hlučínska
 • Národní muzeum v přírodě
 • Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě
 • Památník národního písemnictví v Praze
 • Památník Petra Bezruče Slezského zemského muzea v Opavě
 • Slezské zemské muzeum v Opavě
 • Státní okresní archivy v regionu
 • Ústav pro českou literaturu AV ČR, pobočka v Brně
 • Ústav pro českou literaturu AV ČR v Praze
 • Zemský archiv Opava

Úzká spolupráce nás pojí také s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu, v jehož periodiku Krásná Ostrava členové Centra pravidelně publikují. Často se příspěvky našich členů objevují také v ostravském kulturním revue Protimluv a vlastivědném časopise Hlasy Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm. Nejen literaturu nejen z oblasti Valašska sleduje na svém Poznámkovém bloku náš externí člen Pavel Kotrla.


Zveřejněno / aktualizováno: 23. 11. 2020