Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy

encyklopedie II Na přelomu let 2013/2014 završil Ústav pro regionální studia FF OU své několikaleté úsilí o vydání široce aktualizované regionální encyklopedie, jejíž první verze s názvem Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy byla vydána týmem vedeným profesory Lumírem Dokoupilem, Milanem Myškou a Jiřím Svobodou roku 2005. Nové, aktualizované a značně rozšířené vydání, pojmenované již přesněji Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy, je výsledkem práce týmu 66 autorů vedeného ředitelkou Ústavu prof. Svatavou Urbanovou (editory nového vydání byli Jakub Ivánek a Zdeněk Smolka) a vyšlo s vročením 2013.

Jde o rozsáhlý dvousvazkový soubor (2560 hesel včetně odkazových) s přiloženým CD, na němž čtenář nalezne 1475 vyobrazení doplňujících hesla encyklopedie. Publikace obsahuje hesla souhrnná, hesla institucí, událostí, pojmů, lokalit, osobností, časopisů apod. a má sloužit zejména k první orientaci ve složité problematice regionu. Svým zaměřením na region, jehož specifika se snaží vystihnout, je naše encyklopedie ojedinělým počinem.

Encyklopedii lze koupit ve skriptárně OU za 750 Kč.

Doufáme, že v budoucnu se podaří získat prostředky k převedení encyklopedie do digitalizované podoby umístěné na webové stránce univerzity. Cílem této snahy je jednak poskytnout všeobecný přístup k informacím online, ale také umožnit průběžnou aktualizaci hesel.


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017