Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy

obálka

Na přelomu let 2013/2014 završil Ústav pro regionální studia FF OU své několikaleté úsilí o vydání široce aktualizované regionální encyklopedie, jejíž první verze s názvem Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy byla vydána týmem vedeným profesory Lumírem Dokoupilem, Milanem Myškou a Jiřím Svobodou roku 2005. Nové, aktualizované a značně rozšířené vydání, pojmenované již přesněji Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy, je výsledkem práce týmu 66 autorů vedeného ředitelkou Ústavu prof. Svatavou Urbanovou (editory nového vydání byli Jakub Ivánek a Zdeněk Smolka) a vyšlo s vročením 2013.

Jde o rozsáhlý dvousvazkový soubor (2560 hesel včetně odkazových) s přiloženým CD, na němž čtenář nalezne 1475 vyobrazení doplňujících hesla encyklopedie. Publikace obsahuje hesla souhrnná, hesla institucí, událostí, pojmů, lokalit, osobností, časopisů apod. a má sloužit zejména k první orientaci ve složité problematice regionu. Svým zaměřením na region, jehož specifika se snaží vystihnout, je naše encyklopedie ojedinělým počinem.

Doufáme, že v budoucnu se podaří získat prostředky k převedení encyklopedie do digitalizované podoby umístěné na webové stránce univerzity. Cílem této snahy je jednak poskytnout všeobecný přístup k informacím online, ale také umožnit průběžnou aktualizaci hesel.


Zveřejněno / aktualizováno: 17. 02. 2022