Slezsko v pohádkách a pověstech – výstava v Památníku Petra Bezruče

ilustrace V úterý 29. ledna 2019 proběhla v podvečerních hodinách v Památníku Petra Bezruče v Opavě vernisáž výstavy Slezsko v pohádkách a pověstech. Výstavu připravily pracovnice památníku a absolventky FF OU Monika Szturcová a Martina Dragonová ve spolupráci s doktorandkou katedry české literatury FF OU Andreou Balharovou. Zasvěceně na vernisáži promluvila rovněž prof. Svatava Urbanová, která připomněla jak historii sběrů pohádek v českém Slezsku, tak jejich charakter a typy, s nimiž se potkáváme. Výstava představuje knihy slezských pohádek a pověstí, texty vybraných pohádek, medailony sběratelů a lidových vypravěčů, řadu knižních ilustrací a obrazy či jiná díla s tematikou spjaté.

I když pohádky a pověsti jsou dnes vydávány především pro děti, uvědomujeme si, že jsou odrazem fantazie, imaginace a moudrosti našich předků, představují bohaté kulturní dědictví. Slezské pohádky se „bajaly“, proto se nazývají bajkami, zatímco slezské pověsti jsou spojeny s konkrétními dějinami, místy a postavami. Výjimečné postavení mají zejména pověsti zbojnické, které jsou spojeny s lesy, kopci, horami, se zakopanými poklady a čarodějnickými knihami Krištofkami, obsahujícími návody, jak získat peníze a bohatství. Dále jsou to pověsti hornické, které mají blízko k povídkám ze života a pověrečným pověstem.Slezsko v pohádkách a pověstech – výstava v Památníku Petra Bezruče
Copyright: Marcela Feretová (Slezské zemské muzeum)
Slezsko v pohádkách a pověstech – výstava v Památníku Petra Bezruče
Copyright: Marcela Feretová (Slezské zemské muzeum)
Slezsko v pohádkách a pověstech – výstava v Památníku Petra Bezruče
Copyright: Marcela Feretová (Slezské zemské muzeum)
Slezsko v pohádkách a pověstech – výstava v Památníku Petra Bezruče
Copyright: Marcela Feretová (Slezské zemské muzeum)
Slezsko v pohádkách a pověstech – výstava v Památníku Petra Bezruče
Copyright: Marcela Feretová (Slezské zemské muzeum)

Zveřejněno / aktualizováno: 09. 05. 2019