Sympózium Příroda vs. industriál je za námi, publikace se chystá

Třetí z cyklu prostorových sympózií pořádaných Centrem regionálních studií FF OU ve spolupráci s katedrou české literatury a literární vědy se uskutečnilo 10.–11. září 2015 na půdě ostravského kulturního klubu a galerie Fiducia. Neslo název Příroda vs. industriál. Letošní setkání mělo výrazně mezioborový charakter a svedlo dohromady literární vědce (V. Faktorová, J. Češka, J. Malura, M. Tomášek, E. Gilk aj.), estetiky (K. Stibral, O. Dadejík), lingvisty (J. David aj.), uměnovědce (R. Skřebská, G. Pelikánová), historiky (M. Závodná), enviromentalisty (R. Krylová, B. Bakošová), sociology-fotografy (J. Siostrzonek aj.), i sociální geografy (O. Slach). Účastnící z nejrůznějších českých, moravských a slezských institucí (včetně studentů) hovořili o proměnách postojů k industriální krajině, o jejím estetickém, kulturním i náboženském oceňování či negování. Řeč byla o strojích, továrnách a obrazech lidské práce, o průmyslových a městských periferiích jako předmětech literárního a uměleckého zobrazení, o prázdných prostorech a tzv. městské divočině, která je dnes „zabydlována“ netradičními uměleckými projekty, o budování „image“ měst pomocí uměleckých a dokumentárních fotografií i komunikačních a marketingových strategií politických elit. Mluvilo se o Ostravsku (např. v české a německé regionální literatuře), Karviné (proměny místních jmen) a velmi často též o Mostu, a to např. i prostřednictvím autointerpretačního eseje známého spisovatele, držitele ceny Magnesia Litera, Pavla Brycze, který buduje specifický mýtus Mostu coby „industriálních Pompejí“.

Setkání mělo výrazně debatní charakter. Někteří badatelé přijeli „pouze“ jako aktéři diskuse, ale do názorové výměny se zapojovali též lidé z řad ostravské veřejnosti, jež v poměrně hojném počtu celou akci navštěvovala. Z celého setkání vznikne v příštím roce publikace bezprostředně navazující na předchozí knihy (Krajina, Město). Industriální sympozium mělo být původně posledním článkem celého cyklu, účastnící ovšem spontánně navrhovali další „prostorová“ témata. Je tedy možné, že se dočkáme dalšího pokračování...

Sympózium Příroda vs. industriál
Sympózium Příroda vs. industriál
Sympózium Příroda vs. industriál
Sympózium Příroda vs. industriál
Sympózium Příroda vs. industriál
Sympózium Příroda vs. industriál
Sympózium Příroda vs. industriál
Sympózium Příroda vs. industriál
Sympózium Příroda vs. industriál
Sympózium Příroda vs. industriál
Sympózium Příroda vs. industriál
Sympózium Příroda vs. industriál
Sympózium Příroda vs. industriál
Sympózium Příroda vs. industriál
Sympózium Příroda vs. industriál
Sympózium Příroda vs. industriál
Sympózium Příroda vs. industriál
Sympózium Příroda vs. industriál
Sympózium Příroda vs. industriál
Sympózium Příroda vs. industriál
Sympózium Příroda vs. industriál
Sympózium Příroda vs. industriál
Sympózium Příroda vs. industriál
Sympózium Příroda vs. industriál
Sympózium Příroda vs. industriál
Sympózium Příroda vs. industriál

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017