Proběhla konference o kulturním obrazu středoevropské krajiny a podnebí

Ve dnech 9.–10. listopadu 2023 se v pražském Lisztově institutu uskutečnila konference s názvem Otisky středoevropské krajiny a podnebí v našich kulturách. Jejím hlavním pořadatelem byl Ústav slovanské a baltské filologie Univerzity Eötvöse Loránda v Budapešti, spolupořadateli pak Ústav slovenské literatury při Slovenské akademii věd v Bratislavě, Ústav slavistiky Vídeňské univerzity a také Filozofická fakulta Ostravské univerzity, respektive její Centrum regionálních studií.

Konference se věnovala reflexi středoevropské krajiny a podnebí v literatuře, kultuře, jazyce a souvisejících oborech. Většinu příspěvků tvořily jazykovědné a literárněhistorické referáty. Účastníci do Prahy dorazili z České republiky, Slovenska, Maďarska, Polska a Rakouska a referovali v češtině, slovenštině a angličtině. Ostravskou univerzitu reprezentovali dr. Jakub Ivánek a dr. Martin Tomášek s didakticky zaměřeným příspěvkem, který představil v současnosti připravovanou webovou hru o literárním, folklorním, přírodovědném, jazykovém i výtvarném obraze staré (dnes zaniklé) Karviné a krajiny Karvinska.

Příspěvky z konference by měly být začátkem příštího roku publikovány v kolektivní monografii.

Proběhla konference o kulturním obrazu středoevropské krajiny a podnebí
Autor: Attila Gál (Lisztův institut)
Copyright: Attila Gál (Lisztův institut)
Proběhla konference o kulturním obrazu středoevropské krajiny a podnebí
Autor: Attila Gál (Lisztův institut)
Copyright: Attila Gál (Lisztův institut)
Proběhla konference o kulturním obrazu středoevropské krajiny a podnebí
Autor: Attila Gál (Lisztův institut)
Copyright: Attila Gál (Lisztův institut)
Proběhla konference o kulturním obrazu středoevropské krajiny a podnebí
Autor: Attila Gál (Lisztův institut)
Copyright: Attila Gál (Lisztův institut)
Proběhla konference o kulturním obrazu středoevropské krajiny a podnebí
Autor: Attila Gál (Lisztův institut)
Copyright: Attila Gál (Lisztův institut)
Proběhla konference o kulturním obrazu středoevropské krajiny a podnebí
Autor: Attila Gál (Lisztův institut)
Copyright: Attila Gál (Lisztův institut)
Proběhla konference o kulturním obrazu středoevropské krajiny a podnebí
Autor: Attila Gál (Lisztův institut)
Copyright: Attila Gál (Lisztův institut)
Proběhla konference o kulturním obrazu středoevropské krajiny a podnebí
Autor: Attila Gál (Lisztův institut)
Copyright: Attila Gál (Lisztův institut)
Proběhla konference o kulturním obrazu středoevropské krajiny a podnebí
Autor: Attila Gál (Lisztův institut)
Copyright: Attila Gál (Lisztův institut)
Proběhla konference o kulturním obrazu středoevropské krajiny a podnebí
Autor: Attila Gál (Lisztův institut)
Copyright: Attila Gál (Lisztův institut)

Foto: Attila Gál (Lisztův institut)


Zveřejněno / aktualizováno: 21. 11. 2023