Vyšel další z almanachů Paměť Ostravy, za kterými stojí Knihovna města Ostravy

Ve středu 5. října 2022 v ústřední budově Knihovny města Ostravy, jež je naším dlouholetým spolupracovníkem, proběhlo již čtvrté setkání pamětníků-čtenářů, které získala pro společný projekt dlouholetá knihovnice Jarmila Burešová. Vydávané sborníky Paměť Ostravy s podtitulem Almanach prací z projektu Knihovny města Ostravy vycházejí od roku 2014 a jsou pozoruhodné tím, že písemně fixují osobní vzpomínky obyčejných lidí, vycházejí z každodennosti, představují tzv. malé dějiny města ve 20. století. Tentokrát úvodní slovo ke sborníku napsala prof. Svatava Urbanová, která se také ujala slova na prezentaci knihy. Zaujala svým pojetím generační, emblematické a migrační paměti. Spontánní diskuse a čtení ukázek potvrzovaly účinnost kolektivní paměti, která kdysi v rodinách byla formována živým vyprávěním a následně četbou pravidelně vypůjčovaných knih v četných pobočkách ostravské knihovny. Aktivity společenských institucí, jakým jsou knihovny, nebyly a nejsou zanedbatelné.

Vyšel další z almanachů Paměť Ostravy, za kterými stojí Knihovna města Ostravy
Autor: Ludmila Janoušková a KMO
Vyšel další z almanachů Paměť Ostravy, za kterými stojí Knihovna města Ostravy
Autor: Ludmila Janoušková a KMO
Vyšel další z almanachů Paměť Ostravy, za kterými stojí Knihovna města Ostravy
Autor: Ludmila Janoušková a KMO
Vyšel další z almanachů Paměť Ostravy, za kterými stojí Knihovna města Ostravy
Autor: Ludmila Janoušková a KMO

Zveřejněno / aktualizováno: 10. 10. 2022