Vyšla kniha o poutních písních v době barokní

V pátek 13. prosince 2019 se v ostravském klubu Fiducia za bohatého zájmu publika uskutečnila slavnostní prezentace nové knihy o poutních písních na Moravě v době barokní, jejímiž autory jsou Jan Malura a Jakub Ivánek.

Vyšla kniha o poutních písních v době barokní

Knihu s názvem Horo krásná, spanilá! Poutní písně na Moravě (1600–1850) vydalo nakladatelství Host. Zaměřuje se na fenomén náboženských poutí na území Moravy a někdejšího rakouského, dnes českého Slezska v období baroka s přesahem do poloviny 19. století. Sleduje zejména literární texty, které v rámci poutí vznikaly. Edičně zpřístupňuje a bohatě komentuje 75 vybraných poutních písní z kramářských tisků, kancionálů a poutních příruček. Neomezuje se přitom pouze na proslulá moravská a slezská místa (Křtiny, Svatý Kopeček, Hostýn, Vranov ad.), ale postihuje i ta méně známá (např. Rychnov na Moravě, Prašivá, Jalubí) a představuje také významný fenomén přeshraničních poutí (Mariazell, Čenstochová, Šaštín ad.). Kromě ediční části, komponované podle jednotlivých lokalit, obsahuje kniha úvodní studii, která vnímá poutní písně v širších kulturněhistorických souvislostech. Bohatá obrazová příloha přináší reprodukce dobových tisků, grafik i současné fotografie poutních míst. Závěrečný katalog registruje celkem 897 písňových textů.

Součástí prezentace knihy bylo povídání o tradici barokního poutnictví i o několika vybraných písních, které si publikum spolu s autory zazpívalo. Doprovodili je přitom zpěvem i hrou na varhany studenti doktorského programu katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty OU. Rovněž pohoštění na akci bylo sestaveno v tematickém duchu, takže obsahovalo typické pochoutky někdejších poutníků. Pro mnohé návštěvníky byl večer nejen poučením o barokním poutnictví, ale rovněž příjemným rozptýlením v předvánočním čase s poklidnou náladou, kterou dotvářely melodie starých oblíbených písní.

Informativní článek o knize

Vyšla kniha o poutních písních v době barokní
Vyšla kniha o poutních písních v době barokní
Vyšla kniha o poutních písních v době barokní
Vyšla kniha o poutních písních v době barokní
Vyšla kniha o poutních písních v době barokní
Vyšla kniha o poutních písních v době barokní
Vyšla kniha o poutních písních v době barokní
Vyšla kniha o poutních písních v době barokní

Zveřejněno / aktualizováno: 16. 12. 2019