Knihovna Vojtěcha Martínka

Centrum regionálních studií FF OU disponuje Knihovnou Vojtěcha Martínka, jež je specializovanou knihovnou v rámci Univerzitní knihovny OU zaměřenou na oblast regionu českého Slezska a severovýchodní Moravy i sousedních oblastí. Obsahuje zejména knihy regionálních autorů, odborné publikace o kultuře a historii regionu, mnohdy i cenné starší publikace vydané vlastním nákladem či bibliofilsky. Knihovna Vojtěcha Martínka vznikla roku 2001 a její jádro tvoří již podle názvu pozůstalost jednoho z předních spisovatelů Ostravska - Vojtěcha Martínka. V současnosti čítá knihovna 6287 svazků a je přístupna akademické obci.


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017