Proběhla konference Valašsko – historie a kultura III. Duchovní život

Ve dnech 4.–6. října 2023 proběhla v prostorách Národního muzea v přírodě (NMP) v Rožnově pod Radhoštěm dlouho očekávána konference věnující se duchovnímu životu na Valašsku v minulosti i současnosti. Byla to již třetí konference organizovaná ve spolupráci Filozofické fakulty Ostravské univerzity (Centrum regionálních studií a Katedra historie) a Národního (dříve Valašského) muzea v přírodě, která nese název Valašsko – historie a kultura. Tato interdisciplinární setkání odborníků hned z několika oborů (historie, etnologie, literární historie, jazykověda, uměnověda, historie architektury ad.) se odehrávají v pětiletých intervalech již od roku 2013 a kladou si za cíl postupně zkoumat specifika valašského regionu z různých perspektiv. Po obecně koncipovaném prvním ročníku přišla v roce 2018 na řadu obživa na Valašsku. Tentokrát se do centra zájmu dostal duchovní život, který tvoří pomyslný kontrapunkt předešlého tématu.

Jednání bylo první den zahájeno slavnostními proslovy zástupců obou institucí – rektora OU doc. Petra Kopeckého, děkana FF OU doc. Roberta Antonína, někdejší ředitelky CERES, která stála u zrodu akce, prof. Svatavy Urbanové a ředitele NMP Ing. Jindřicha Ondruše. Celou akci pak uzavíral proslovem prof. Aleš Zářický, další z iniciátorů vzniku těchto setkání před více než 10 lety.

Aktivní účastníci konference, diváci i organizátoři si letošní ročník velmi pochvalovali, ať už vzhledem k úrovni přednesených referátů, jichž bylo ve výsledku 47, tak s odkazem na celkově příjemnou atmosféru během konference, ke které přispělo i mimořádně hezké podzimní počasí. Plodná setkání nad vytčenou oblastí zájmu bývají již tradičně doplněna i bohatým doprovodným programem. Účastníci si tentokrát mohli v rámci společenského večera vychutnat atmosféru obnoveného Libušína na Pustevnách, druhý den zhlédli rekonstrukci lidové hry o sv. Dorotě a tři dokumentární filmy o Valašsku natočené ve 20. století. Poslední den se po skončení jednání uskutečnila komentovaná prohlídka valašské dědiny včetně právě budovaného nového areálu Kolibiska.

Z proběhlých setkání vznikly reprezentativní stejnojmenné publikace, které se těší velkému zájmu odborné i laické veřejnosti. Nejinak tomu bude i v případě konference o duchovním životě na Valašsku. Knihu shrnující diskutovaná témata s názvem Valašsko – historie a kultura III. Duchovní život plánujeme vydat v průběhu roku 2024.

Program konference ke stažení soubor pdf 0,22 MB


Konference Valašsko – historie a kultura III. Duchovní život
Autor: Jan Kolář (NMP) a Roman Polách
Konference Valašsko – historie a kultura III. Duchovní život
Autor: Jan Kolář (NMP) a Roman Polách
Konference Valašsko – historie a kultura III. Duchovní život
Autor: Jan Kolář (NMP) a Roman Polách
Konference Valašsko – historie a kultura III. Duchovní život
Autor: Jan Kolář (NMP) a Roman Polách
Konference Valašsko – historie a kultura III. Duchovní život
Autor: Jan Kolář (NMP) a Roman Polách
Konference Valašsko – historie a kultura III. Duchovní život
Autor: Jan Kolář (NMP) a Roman Polách
Konference Valašsko – historie a kultura III. Duchovní život
Autor: Jan Kolář (NMP) a Roman Polách
Konference Valašsko – historie a kultura III. Duchovní život
Autor: Jan Kolář (NMP) a Roman Polách
Konference Valašsko – historie a kultura III. Duchovní život
Autor: Jan Kolář (NMP) a Roman Polách
Konference Valašsko – historie a kultura III. Duchovní život
Autor: Jan Kolář (NMP) a Roman Polách
Konference Valašsko – historie a kultura III. Duchovní život
Autor: Jan Kolář (NMP) a Roman Polách
Konference Valašsko – historie a kultura III. Duchovní život
Autor: Jan Kolář (NMP) a Roman Polách
Konference Valašsko – historie a kultura III. Duchovní život
Autor: Jan Kolář (NMP) a Roman Polách
Konference Valašsko – historie a kultura III. Duchovní život
Autor: Jan Kolář (NMP) a Roman Polách

Zveřejněno / aktualizováno: 18. 10. 2023