Personální složení

abecední členění

Vedení centra
553 46 1879
Malura Jan, prof. Mgr., Ph.D.
zástupce ředitele CERES
553 46 1878
 
Členové centra
Vědečtí pracovníci
Ivánek Jakub, Mgr., Ph.D.
ředitel CERES
činnost: dějiny starší české literatury, kultura Slezska a severní Moravy, literární identita regionu
553 46 1879
Polách Roman, Mgr., Ph.D.
činnost: česká literatura 20. století, současná česká poezie, literární teorie, literární identita regionu
553 46 1878
Smyčková Kateřina, Mgr., Ph.D.
činnost: starší česká literatura, regionální literatura
553 46 1874
 
Členové centra
Bogoczová Irena, doc. PhDr., CSc.
činnost: jazykovědná slavistika, obecná jazykověda
553 46 1850
Hrtánek Petr, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: současná česká literatura, literární kritika
553 46 1870
Jung Jiří, PhDr., Ph.D.
činnost: odborné zaměření: architektura, umění a kulturní dějiny 19. a 20. století
553 46 2004
Málková Iva, prof. PaedDr., Ph.D.
činnost: dějiny české literatury 20. století, literární identita regionu
553 46 1876
Muryc Jiří, PhDr., Ph.D.
činnost: konfrontační studium polštiny a češtiny, jazykový kontakt, překladatelství
553 46 1840
Pilař Martin, doc. PhDr., CSc.
činnost: dějiny české literatury 20. století, teorie literatury, světová literatura, literární identita regionu
553 46 1877
Smolka Zdeněk, Mgr., Ph.D.
činnost: dějiny české literatury 19. a 20. století, literární identita regionu
553 46 1877
Svoboda Jiří, prof. PhDr., DrSc.
emeritní profesor
činnost: dějiny české literatury 19. a 20. století, metodologie literární vědy
553 46 1874
 
Tomášek Martin, Mgr., Ph.D.
činnost: dějiny české literatury 19. století, didaktika literatury, Knihovna Vojtěcha Martínka
553 46 1879
Urbanová Svatava, prof. PhDr., CSc.
emeritní profesorka
činnost: dějiny české literatury 20. století, literatura pro mládež, sociologie literatury, literární identita regionu
553 46 1874
Externisté
Dragonová Martina, Mgr., Ph.D.
činnost: starší česká literatura, kultura Slezska a severní Moravy
 
 
Kotrla Pavel, Mgr.
činnost: kultura, zejména literatura, na Valašsku; časopis Texty
 
 
Magdoň Libor, Mgr.
činnost: základy praxe pro učitele českého jazyka, kulturní a vlastivědné časopisy v regionu; slovenská literatura
553 46 1879
553 46 1861
Průša Lukáš, PhDr., Ph.D.
činnost: současná literatura regionu
553 46 1871
 
Schenková Marie, PhDr., CSc.
činnost: barokní malířství a sochařství v regionu
 
 
Strakoš Martin, Mgr.
činnost: moderní architektura
 
 
Szturcová Monika, Mgr., Ph.D.
činnost: kramářské tisky, česko-polské vazby v oblasti starší literatury, kultura Slezska a severní Moravy
 
 
Šrubařová Jana, PhDr.
činnost: literární kritika, výtvarné dění na Ostravsku
 
 
Šťastná Marie, PhDr., Ph.D.
činnost: dějiny výtvarného umění 19. a 20. století
553 46 2003