Několik jubilejních připomenutí

Letošní rok je výročím dvou projektů, u jejichž zrodu stál rovněž Ústav pro regionální studie, později transformovaný v Centrum regionálních studií. Slavíme totiž 25 let od zahájení vydávání řady Biografického slovníku Slezska a severní Moravy a 5 let od vydání aktualizované a doplněné verze Kulturně-historické encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy.

U zrodu prvního vydání Kulturně-historické encyklopedie v roce 2005 stál prof. Jiří Svoboda, zakladatel Ústavu regionálních studií, který se podílel rovněž na vzniku Biografického slovníku, jehož zrod iniciovali zvláště historikové prof. Milan Myška a prof. Lumír Dokoupil. Prof. Svoboda je přitom jeho stálým přispěvatelem – bude zastoupen mezi autory chystaného, již 28. čísla (Supplementum 4). V průběhu let se autory Biografického slovníku stali také další badatelé Ústavu pro regionální studia: literární historici prof. Svatava Urbanová, doc. Jaroslav Pleskot, prof. Jan Malura, dr. Oskar Mainx, dr. Martin Tomášek a dr. Tomáš Průša, kunsthistorici doc. Petr Holý a dr. Marie Štastná, lingvistka doc. Irena Bogoczová ad.

Kulturně-historická encyklopedieBiografický slovník patří k profilujícím projektům Ostravské univerzity v oblasti encyklopedické a lexikografické odborné literatury vztahující se ke konkrétnímu regionu, oba komplexy se vyznačují mezioborovostí a jsou svým vznikem a aktuálností výjimečnými.

prezentace nového vydání Kulturně-historické encyklopedie
Během prezentace nového vydání Kulturně-historické encyklopedie zleva prof. Dokoupil, prof. Myška, prof. Svoboda, prof. Urbanová, dr. Smolka, dr. Ivánek (foto: Terezie Foldynová).


Zveřejněno / aktualizováno: 03. 04. 2018