Archiv událostí

Srdce a domov – Literární tradice a současnost Opavska
Typ akceVernisáž
Datum konání:14.02.2024
Místo konání:Památník Petra Bezruče na Ostrožné 35 v Opavě
Pořadatel:Centrum regionálních studíí
WWW: https://ff.osu.cz/ceres/29749/srdce-a-domov-literani-tradice-a-soucasnost-opavska/

Otisky středoevropské krajiny a podnebí v našich kulturách
Typ akceKonference
Datum konání:09.11.2023 - 10.11.2023
Místo konání:Lisztův institut, Praha
Pořadatel:Ústav slovanské a baltské filologie Univerzity Eötvöse Loránda,
Ústav slovenské literatury Slovenské akademie věd,
Centrum regionálních studíí,
Ústav slavistiky Vídeňské univerzity
WWW: https://ff.osu.cz/ceres/28651/otisky-stredoevropske-krajiny-a-podnebi-v-nasich-kulturach/

Valašsko – historie a kultura
Typ akceKonference
Datum konání:04.10.2023 - 06.10.2023
Místo konání:Národní muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm
Pořadatel:Centrum regionálních studíí
WWW: https://ff.osu.cz/ceres/27129/valassko-historie-a-kultura-2023/

Literární paměť regionu 1918-2018 (texty, osobnosti, místa)
Typ akceVýstava
Datum konání:16.05.2023 - 30.06.2023
Místo konání:Institut für Slawistik, Campus der Universität Wien
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy,
Centrum regionálních studíí,
Institut für Slawistik, Campus der Universität Wien
WWW: https://alive.osu.cz/vystava-literarni-pamet-regionu-pokracuje-ve-vidni/

„Zóny bez LGBT“ – analýza homofobního diskurzu v Polsku z folkloristického pohledu
Typ akcePřednáška
Popis:přednáška dr. Tymoteusze Króla (Ústav slovanských studií Polské akademie věd ve Varšavě)
Datum konání:27.04.2023
Místo konání:Studovna Jacquese Rupnika (budova UK)
Pořadatel:Centrum regionálních studíí
WWW: https://ff.osu.cz/ceres/28719/zony-bez-lgbt-analyza-homofobniho-diskurzu-v-polsku-z-folkloristickeho-pohledu/

Vilamovice a vilamovština – teorie o vilamovské etnogenezi a jazyková revitalizace
Typ akcePřednáška
Datum konání:16.03.2023
Místo konání:Studovna Jacquese Rupnika (budova UK)
Pořadatel:Centrum regionálních studíí,
Katedra sociologie,
Katedra českého jazyka,
Katedra slavistiky,
Katedra historie,
Katedra české literatury a literární vědy,
Katedra germanistiky
WWW: https://ff.osu.cz/ceres/28559/prednaska-dr-krola-o-vilamovicich/

Literární mapa Ostravy a Literární slovník severovýchodní Moravy a českého Slezska (1918-2018)
Typ akcePrezentace
Datum konání:11.11.2022
Místo konání:Univerzitní knihkupectví OU (budova G)
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy,
Centrum regionálních studíí
WWW: https://alive.osu.cz/vychazi-literarni-mapa-ostravy-a-literarni-slovnik-regionu-literarni-vedci-zvou-na-verejnou-prezentaci/

Literární paměť regionu
Typ akceVýstava
Datum konání:07.03.2022 - 22.08.2022
Místo konání:Knihovna města Ostravy
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy,
Centrum regionálních studíí,
Památník Petra Bezruče Slezského zemského muzea v Opavě,
Knihovna města Ostravy
WWW: https://alive.osu.cz/vystava-literarni-pamet-regionu-se-presouva-do-ostravy/

Literární paměť regionu
Typ akceVýstava
Datum konání:08.09.2021 - 28.01.2022
Místo konání:Opava
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy,
Centrum regionálních studíí
WWW: https://ff.osu.cz/26365/literarni-pamet-regionu/

Portraying Countryside in Central European Literature
Typ akceWorkshop
Datum konání:23.03.2021 - 24.03.2021
Pořadatel:Centrum regionálních studíí
WWW: https://ff.osu.cz/ceres/25807/portraying-countryside-in-central-european-literature/

Venkov a jeho reprezentace v literaturách střední Evropy
Typ akceWorkshop
Datum konání:17.09.2020 - 18.09.2020
Místo konání:Bratislava, Slovensko
Pořadatel:Centrum regionálních studíí
WWW: https://ff.osu.cz/ceres/25151/workshop-venkov-a-jeho-reprezentace-v-literaturach-stredni-evropy/

Horo krásná, spanilá! Poutní písně na Moravě (1600–1850)
Typ akcePrezentace
Datum konání:13.12.2019
Místo konání:Ostravský klub Fiducia
Pořadatel:Centrum regionálních studíí
WWW: https://ff.osu.cz/ceres/24295/horo-krasna-spanila/

Sto let regionu a regionální literatury v knihovnách
Typ akceKonference
Datum konání:22.10.2019 - 23.10.2019
Místo konání:Ostrava
Pořadatel:Centrum regionálních studíí
WWW: https://ff.osu.cz/ceres/24071/konference-100-let-regionu-a-regionalni-literatury-v-knihovnach/

Valašsko – historie a kultura II. Obživa
Typ akcePrezentace
Datum konání:16.10.2019
Místo konání:Národní muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (konferenční sál v patře vstupní budovy areálu)
Pořadatel:Národní muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm,
Centrum regionálních studíí
WWW: https://ff.osu.cz/ceres/24000/vysla-nova-kniha-venujici-se-obzive-na-valassku/

Fantaskní realismus v ilustracích Lumíra Čmerdy
Typ akceVýstava
Datum konání:16.05.2019 - 25.08.2019
Místo konání:Památník Petra Bezruče (Ostrožná 35, Opava)
Pořadatel:Centrum regionálních studíí
WWW: http://www.szm.cz/udalost/688/fantaskni-realismus-v-ilustracich-lumira-cmerdy.html

Přednáška prof. Svatavy Urbanové a dr. Jakuba Ivánka k výstavě ilustrací Lumíra Čmerdy v Památníku Petra Bezruče
Typ akcePřednáška
Datum konání:04.06.2019
Místo konání:Památník Petra Bezruče (Ostrožná 35, Opava)
Pořadatel:Centrum regionálních studíí
WWW: https://ff.osu.cz/ceres/23586/vystava-ilustraci-lumira-cmerdy/

Slezsko v pohádkách a pověstech
Typ akceVýstava
Datum konání:29.01.2019 - 30.04.2019
Místo konání:Památník Petra Bezruče, Opava
Pořadatel:Centrum regionálních studíí,
Památník Petra Bezruče
WWW: https://ff.osu.cz/ceres/23186/slezsko-v-pohadkach-a-povestech/

Valašsko – Historie a kultura II. Obživa
Typ akceKonference
Datum konání:23.05.2018 - 25.05.2018
Místo konání:Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
Pořadatel:Centrum regionálních studíí
WWW: http://www.osu.cz/?id=22234

Lumír Čmerda – (nejen) reliéfy a ilustrace
Typ akcePrezentace
Popis:prezentace nové knihy
Datum konání:14.12.2017
Místo konání:klub Fiducia
Pořadatel:Centrum regionálních studíí
WWW: http://ff.osu.cz/ceres/21428/lumir-cmerda-nejen-reliefy-a-ilustrace/

Noc vědců 2016: Prométheus ve společnosti pedagogů, studentů a sovy
Typ akcePřednáška
Popis:komentovaná procházka po uměleckých dílech v areálu VŠB-TUO
Datum konání:30.09.2016
Místo konání:areál VŠB-TUO
Pořadatel:Centrum regionálních studíí,
Katedra architektury (FAST VŠB-TUO)

Mezinárodní konference Stopami Poláků v českém/rakouském Slezsku
Typ akceKonference
Datum konání:22.10.2015 - 23.10.2015
Místo konání:Petrovice u Karviné
Pořadatel:Ministerstvo kultury a Národního dědictví Polské republiky,
Nadace Silva Rerum Polonarum,
Akademie im. Jana Długosze v Čenstochové,
Centrum regionálních studíí

Sympozium Příroda vs. industriál
Typ akceKonference
Datum konání:10.09.2015 - 11.09.2015
Místo konání:Fiducia, Ostrava
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy,
Centrum regionálních studíí

Domov na hranici - kulturní život Hlučínska
Typ akceKonference
Datum konání:27.11.2014
Místo konání:Červený kostel v Hlučíně
Pořadatel:Centrum regionálních studíí

Křest publikace Valašsko - historie a kultura
Typ akceOstatní, křest
Datum konání:30.10.2014
Místo konání:Rožnov pod Radhoštěm
Pořadatel:Centrum pro hospodářské a sociální dějiny,
Centrum regionálních studíí

Křest knihy Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění
Typ akcekřest
Datum konání:31.10.2013
Místo konání:Literární kavárna knihkupectví Academia, Ostrava
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy,
Centrum regionálních studíí

Mezinárodní konference Valašsko - historie a kultura
Typ akceKonference
Popis:Cílem konference bude mezioborové setkání a nové reflektování problémů a témat, multiplikace metod a přístupů, které jsou spojeny s problematikou jak dosavadních výzkumů o valašském regionu, jak ho vymezil Jaroslav Štika v díle Valaši a Valašsko. O původu Valachů, o valašské kolonizaci a historii moravského Valašska (2007), tak s novějšími aspekty, otázkami a kontexty.
Datum konání:18.09.2013 - 20.09.2013
Pořadatel:Centrum pro hospodářské a sociální dějiny,
Centrum regionálních studíí
WWW: http://ff.osu.cz/chsd/?id=10170

Sympozium KRAJINA
Typ akceKonference
Datum konání:06.09.2012 - 07.09.2012
Místo konání:Antikvariát FIDUCIA, Ostrava
Pořadatel:Katedra české literatury a literární vědy,
Centrum regionálních studíí
WWW: http://konference.osu.cz/ostravskasympozia/13_sympozium-krajina-2012.html

Sympozium MĚSTO
Typ akceKonference
Popis:sympozium reprezentace / vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění
Datum konání:08.09.2011 - 09.09.2011
Místo konání:Antikvariát FIDUCIA
Pořadatel:Centrum regionálních studíí,
Katedra české literatury a literární vědy,
Katedra dějin umění a kulturního dědictví
WWW: http://konference.osu.cz/ostravskasympozia/12_sympozium-mesto-2011.html