„Literární paměť regionu 1918–2018“ – slavnostní prezentace výstupů projektu NAKI II

S koncem roku 2022 se uzavřel projekt NAKI II „Literární paměť regionu 1918–2018“, který probíhal v posledních třech letech pod taktovkou prof. Ivy Málkové z Katedry české literatury a literární vědy, jež je zároveň členkou Centra regionálních studií. Aktivity s projektem spojené sledovaly literární paměť regionu severovýchodní Moravy a českého Slezska zejména v kontextu míst, osobností a vlastních literárních textů, a to v časovém ohraničení daném vznikem Československa v roce 1918 a stoletým výročím této události.

Všechny výstupy z projektu (výstavy, katalog, mapa a slovník) byly slavnostně prezentovány dne 11. listopadu 2022 v 17:30 v Univerzitním obchodě a knihkupectví Ostravské univerzity na Mlýnské ulici v centru Ostravy. Na akci dorazili autoři i četní zájemci o regionální literaturu a kulturu. Lexikon, mapu, ale i výstavu, probíhající již na své třetí štaci (po Slezském zemském muzeu v Opavě a Knihovně města Ostravy ji nyní lze zhlédnout ve foyer Gongu v Dolní oblasti Vítkovic), slavnostně prezentovala vedoucí celého projektu prof. Iva Málková. Spolu s ní pohovořily o jednotlivých výsledcích další dvě hlavní aktérky – prof. Svatava Urbanová (spolueditorka Literárního slovníku) a Ilona Rozehnalová, majitelka antiku a klubu Fiducia, který úzce spolupracoval na tvorbě Literární mapy. Právě ta bude mít ještě dovětek přesahující vlastní projekt, jímž bude bohatá kniha o literární paměti míst Ostravy, kterou Fiducia vydá v první čtvrtině roku 2023.

Viz také články o projektu a jeho výsledcích:

„Literární paměť regionu 1918–2018“ – slavnostní prezentace výstupů projektu NAKI II 
Autor: Jakub Ivánek
„Literární paměť regionu 1918–2018“ – slavnostní prezentace výstupů projektu NAKI II 
Autor: Jakub Ivánek
„Literární paměť regionu 1918–2018“ – slavnostní prezentace výstupů projektu NAKI II 
Autor: Jakub Ivánek
„Literární paměť regionu 1918–2018“ – slavnostní prezentace výstupů projektu NAKI II 
Autor: Jakub Ivánek
„Literární paměť regionu 1918–2018“ – slavnostní prezentace výstupů projektu NAKI II 
Autor: Jakub Ivánek
„Literární paměť regionu 1918–2018“ – slavnostní prezentace výstupů projektu NAKI II 
Autor: Jakub Ivánek
„Literární paměť regionu 1918–2018“ – slavnostní prezentace výstupů projektu NAKI II 
Autor: Jakub Ivánek

Zveřejněno / aktualizováno: 16. 11. 2022