Prezentace Kulturně-historické encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy

Dne 1. dubna 2014 byla v Ostravském knihcentru představena veřejnosti Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy. Celou akcí provázela prof. Svatava Urbanová, ředitelka Ústavu pro regionální studia Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Prof. Jiří Svoboda promluvil o prvním vydání Encyklopedie z roku 2005, na práci s ní spojenou zavzpomínal prof. Milan Myška. Prof. Lumír Dokoupil seznámil přítomné s těžkostmi, které vytváření takové knihy provázejí. O rozdílech mezi prvním a druhým vydáním Encyklopedie mluvil dr. Zdeněk Smolka, obrazovou přílohu představil dr. Ivánek.

prezentace
Zleva: prof. L. Dokoupil, prof. M. Myška, prof. J. Svoboda, prof. S. Urbanová,
dr. Z. Smolka, dr. J. Ivánek

O Encyklopedii informoval Moravskoslezský deník, na svých stránkách ji představila Eva Kotarbová. Prof. Urbanová, dr. Smolka a dr. Ivánek vystoupili v pořadu Českého rozhlasu Ostrava Host ve studiu– Apetýt.


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022