Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2019
ediční a redakční práce
 
Rok: 2019
ediční a redakční práce
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019
stať ve sborníku
 
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2019
ediční a redakční práce
 
Rok: 2019, Genealogy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019, Cambridge Scholars Publishing
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019, Cambridge Scholars Publishing
kapitola v odborné knize
 
Łukasz Michał Grabowski, A. Roldan-Riejos
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019, Irene Press
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019, Jagiellonian University Press
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019, Akropolis
odborná kniha
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018, Brill / Rodopi
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018
ostatní
 
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Rok: 2018, Film Criticism
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018, Cambridge Scholars Publishing
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2018, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku
 
Monika Maňáková, Radim Maňák
Rok: 2018, Slévarenství
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
ediční a redakční práce