Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2004
působení v zahraničí
 
Autorský Kolektiv, Christopher Hopkinson
Rok: 2004, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2004, IN SASE Journal of Theoretical Linguistics
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004, Aluze, revue pro literaturu, filosofii a jiné
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2004, Aluze, revue pro literaturu, filosofii a jiné
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004, Aluze, revue pro literaturu, filosofii a jiné
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004, Polish Journal for American Studies
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2004, Aluze, revue pro literaturu, filosofii a jiné
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2004
působení v zahraničí
 
Rok: 2004, Brno Studies in English
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2004, Periplum
odborná kniha
 
Rok: 2004, Philologica.net. An Online Journal of Modern Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004, Listy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2004, Aluze, revue pro literaturu, filosofii a jiné
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004, Aluze: revue pro literaturu, filozofii a jiné
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004
působení v zahraničí
 
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2004, Host
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2004, Aluze, revue pro literaturu, filosofii a jiné
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004, Philologica.net. An Online Journal of Modern Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2004
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2004
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2004
působení v zahraničí
 
Rok: 2004
působení v zahraničí
 
Rok: 2004
působení v zahraničí
 
Rok: 2004
působení v zahraničí
 
Rok: 2004
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2004
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2004
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2004
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2004
rozhlasové a televizní relace