OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra anglistiky a amerikanistiky > Věda a výzkum

Vědecké zaměření katedry anglistiky a amerikanistiky

Hlavní směry vědecké činnosti katedry:

 1. Nové žánry v profesním a odborném diskurzu

 2. Americká etnická literatura a alternativní pojetí americké kultury a společenského dění

Vědecké zaměření členů katedry anglistiky a amerikanistiky

 • Mgr. Markéta Bilanová, Ph.D.
  Metodika výuky anglického jazyka; multimediální a interaktivní výuka; anglicismy; neologismy

 • doc. PhDr. Miroslav Černý, Ph.D.
  Dokumentace a revitalizace ohrožených jazyků; synchronní i diachronní sociolingvistika a lingvistická antropologie; výzkum lékařského diskurzu

 • Mgr. Andrea Holešová, Ph.D.
  Americká studia a sociálně-kulturní historie USA; dějiny americké literatury s důrazem na soudobou americkou divadelní a kinematografickou tvorbu

 • Mgr. Christopher James Hopkinson, Ph.D.
  Translatologie; překlad propagačních textů; sociopragmatické aspekty propagačních a reklamních žánrů; nezdvořilost a jazyková agrese v online komunikaci

 • Mgr. Zuzana Hurtová, Ph.D.
  Funkční syntax; komunikační strategie v beletristické literatuře

 • Mgr. Ivana Janoušková, Ph.D.
  Funkční syntax; komunikační strategie v oblasti beletristické literatury

 • doc. PhDr. Stanislav Kolář, Dr.
  Americká židovská literatura; americká holocaustová literatura; americké etnické literatury; teorie traumatu ve vztahu k literatuře; téma imigrace v americké literatuře

 • doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.
  Literatura západního pobřeží USA a Kanady; ekokritika; recepce americké literatury

 • Mgr. Lenka Kopečková, Ph.D.
  Funkční syntax; neverbální komunikace, mikroanalýza gest a řeči

 • Mgr. Karla Kovalová, Ph.D.
  Afroamerická literatura; historie amerických černochů a černý feminismus; ženská literární tradice

 • PhDr. Stella Nangonová
  Metodika tvorby učebnic a výukových text; dějiny britského umění a architektury

 • Mgr. Renáta Tomášková, Dr.
  Analýza textu a jeho překlad; komunikační strategie v různých typech diskursu; žánrová analýza v institucionálním diskursu

 • Mgr. Gabriela Zapletalová, Ph.D.
  Textová lingvistika; (hyper)syntax se zaměřením na výstavbu textu v oblasti akademického diskurzu; kontrastivní analýza anglických a českých textů akademické publicistiky

Interní doktorandi

 • Mgr. Magdalena Hanusková
 • Dr. Parisa Changizi
 • Ing. Mgr. Monika Jones
 • Mgr. Sebastian Komárek
 • Mgr. Ondřej Procházka
 • Mgr. Veronika Rusňáková
 • Mgr. Petr Šidík

Externí doktorandi

 • Mgr. Martin Kolář
 • Mgr. Simona Korytářová
 • Mgr. Sylvia Žilinčíková
facebook
rss
social hub