Vědecké zaměření katedry anglistiky a amerikanistiky

Hlavní směry vědecké činnosti katedry:

  1. Nové žánry v profesním a odborném diskurzu

  2. Americká etnická literatura a alternativní pojetí americké kultury a společenského dění

Vědecké zaměření členů katedry anglistiky a amerikanistiky


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 02. 2024