Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, American and British Studies Annual
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
působení v zahraničí
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2011
ediční a redakční práce
 
Rok: 2011
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2011
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2011, Topics in Linguistics
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011, Revolver Revue
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
ediční a redakční práce
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2011, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, Journal of interdisciplinary philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
ediční a redakční práce
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2011, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2011, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2011
ediční a redakční práce
 
Rok: 2011
ediční a redakční práce
 
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2011, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
stať ve sborníku