Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009, H+H
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2009, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009, Ostrava Journal of Modern Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Stanislav Kavka, Jana Vokáčová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Stanislav Kavka, Miroslav Bázlik, Patrik Ambrus
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2008
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Stanislav Kavka, Ján Bajánek
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2008, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Stanislav Kavka, Slávka Tomaščíková
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Stanislav Kavka, Milada Pavlovová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2008, Philologica.net. An Online Journal of Modern Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2008, American and British Annual
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Rok: 2008
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Jakub Guziur, Nikki Giovanniová
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Jakub Guziur, Noam Chomsky
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2008, Mladá fronta, Sestra
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu
 
Stanislav Kavka, Kolektiv Autorů
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2008, Neuveden
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2008, Host
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Revolver revue
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008, Knižní klub
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)