Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2009, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Pavel Stekauer, Renáta Gregová, Z. Kolaříková, Lívia Kortvélyessy, R. Panócová
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2009
ediční a redakční práce
 
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2009, Revolver Revue
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2009, Host
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Marek HAMPL, Andrej Dávid
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009, Philologica.net. An Online Journal of Modern Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009, PERPLEX
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009, H+H
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2009, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009, Ostrava Journal of Modern Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Stanislav Kavka, Jana Vokáčová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Stanislav Kavka, Miroslav Bázlik, Patrik Ambrus
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2008
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Stanislav Kavka, Ján Bajánek
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2008, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Stanislav Kavka, Slávka Tomaščíková
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Stanislav Kavka, Milada Pavlovová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze