Vybrané publikace katedry

Co-membership and Co-operation: Interpersonal discourse strategies within communities of practice

Kolektivní monografie je souborem tří studií, jejichž společným záměrem je analýza různých prostředků realizace interpersonální jazykové funkce v autentickém diskursu a které se opírají o jednotný metodologický základ Hallidayovy systemické funkční lingvistiky.

Power and Persuasion: Interpersonal discourse strategies in the public domain

Kolektivní monografie je souborem tří studií, jejichž společným záměrem je analýza různých prostředků realizace interpersonální jazykové funkce v autentickém diskursu a které se opírají o jednotný metodologický základ Hallidayovy systemické funkční lingvistiky.

Professional Genres from an Interpersonal PerspectiveThe Interpersonal Language Function across Genres and Discourse Domains

Kolektivní monografie se věnuje výzkumu realizace interpersonální jazykové funkce v široké paletě žánrů různých typů diskursu.