Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2010, Litteraria Pragensia. Studies in Literature and Culture
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Lívia Körtvélyessy, Stanislav Kavka
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2010
působení v zahraničí
 
Rok: 2010, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
působení v zahraničí
 
Rok: 2010, Rzeźnik Polski
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009, FHV UMB Banská Bystrica
odborná kniha
 
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009, Acta humanica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2009, Mladá fronta, Sestra
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009, Cambridge Scholars Publishing
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2009
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2009
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2009
ediční a redakční práce
 
Rok: 2009, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha
 
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2009, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku
 
Stanislav Kavka, Kolektiv Autorů
Rok: 2009, Oxford University Press Inc.
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2009, Moravian Journal of Literature and Film.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze