Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2009, Moravian Journal of Literature and Film.
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2009, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009
ediční a redakční práce
 
Rok: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009, Topics in Linguistics
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Pavel Stekauer, Pavel Stekauer, Rochelle Lieber, Rochelle Lieber
Rok: 2009, Oxford University Press
kapitola v odborné knize
 
Stanislav Kavka, Renáta Gregová, Lívia Körtvélyessy
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2009, Moravian Journal of Literature and Film
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2009, Discourse and Interaction
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2009, Ars Aeterna
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy
 
Pavel Stekauer, Pavel Stekauer, Rochelle Lieber
Rok: 2009, Oxford University Press
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2009, Philologica.net. An Online Journal of Modern Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009, Repronis
odborná kniha
 
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2009, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Pavel Stekauer, Renáta Gregová, Z. Kolaříková, Lívia Kortvélyessy, R. Panócová
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2009
ediční a redakční práce
 
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2009, Revolver Revue
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2009, Host
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)