Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Lambert Academic Publishing
odborná kniha
 
Rok: 2013
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2013
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2013, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Moravian Journal of Literature and Film
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Host
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2013
působení v zahraničí
 
Rok: 2013
působení v zahraničí
 
Rok: 2013
působení v zahraničí
 
Rok: 2013, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Oftis
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2012, Host: Měsíčník pro literaturu a čtenáře
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha
 
Rok: 2012
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2012
ediční a redakční práce
 
Rok: 2012, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
ediční a redakční práce
 
Rok: 2012
ediční a redakční práce
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
ediční a redakční práce
 
Rok: 2012, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
stať ve sborníku
 
Rok: 2012, Annual of Language & Politics and Politics of Identity
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)