Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014, J ournal of ELT and Applied Linguistics
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Hradec Králové Journal in Anglophone Studies
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Philologica.net: An Online Journal of Modern Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Miroslav Černý, Jana Chamonikolasová, Ludmila Urbanová
Rok: 2013
ediční a redakční práce
 
Rok: 2013
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2013
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2013, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Svět literatury: Časopis pro novodobé literatury
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Svět literatury: Časopis pro novodobé literatury
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, American and British Studies Annual
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
působení v zahraničí
 
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Renata Povolná, Gabriela Zapletalová
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2013, Brno Studies in English
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Brno Studies in English
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2013, Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, American and British Studies Annual
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Argo
odborná kniha
 
Rok: 2013, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, American and British Studies Annual
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
stať ve sborníku