OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra anglistiky a amerikanistiky > Studium a přijímací řízení

Studium a přijímací řízení

Zájemci o bakalářské studium si mohou vybrat ze dvou oborů:

  • Obor Anglický jazyk a literatury nabízí především kurzy lingvistické, kulturní a literární. Nabízí se buď jako jednooborové studium nebo v kombinaci s jiným oborem.
  • Obor Angličtina ve sféře podnikání doplňuje studium předmětů lingvistických a kulturních studiem základů překladu a ekonomiky řízení firmy. Nabízí se buď v prezenční, nebo kombinované formě.

Zájemci o navazující magisterské studium si mohou vybrat ze tří oborů:

  • Obor Anglický jazyk a literatura se nabízí buď jako jednooborové studium nebo v kombinaci s jiným oborem.
  • Obor Učitelství anglického jazyka pro střední školy se nabízí jako součást dvouoborového studia.
  • Obor Angličtina pro překladatelskou praxi připravuje absolventy na profesní dráhu překladatele a tlumočníka.

Úspěšným absolventům magisterského studia, kteří se chtějí dále věnovat studiu a také původní badatelské práci lingvistické, nabízí katedra možnost studia ve dvou doktorských programech (Anglický jazyk nebo Anglická a americká literatura), jehož absolventi získávají titul Ph.D.

Další informace:

V případě dotazů se můžete obracet na kteréhokoliv člena katedry (nejlépe e-mailem).

facebook
rss
social hub