Studium a přijímací řízení

Všechno, co potřebuje vědět o studiu na naší katedře (video)

Od akademického roku 2019/20 katedra přijímá studenty pouze do nově akreditovaných studijních programů.Jaké BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY se mě týkají, pokud mám zájem

* V akademickém roce 2019/2020 bude angličtina nabízena pouze ve variantě minor.


Jaké NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY se mě týkají, pokud mám zájem


Celkový přehled bakalářských a navazujících magisterských studijních programů nabízených KAA naleznete zde: https://ff.osu.cz/kaa/nabizene-programy-a-obory/

Úspěšným absolventům magisterského studia, kteří se chtějí dále věnovat studiu a také původní badatelské práci lingvistické či literárněvědné, nabízí katedra možnost studia v doktorském programu Anglická filologie, jehož absolventi získávají titul Ph.D. Více informací

Především zahraničním uchazečům o studium jsou určeny anglické studijní programy English Philology na bakalářském, magisterském i doktorském stupni.
Více informací

Vedle nových studijních programů katedra nabízí stávající studijní obory na dostudování - bakalářské obory Anglický jazyk a literatura (jako jednooborové studium nebo v kombinaci s jiným oborem) a Angličtina ve sféře podnikání v prezenční a kombinované formě a magisterské obory Anglický jazyk a literatura (jako jednooborové studium nebo v kombinaci s jiným oborem), Angličtina pro překladatelskou praxi a dvouoborové Učitelství anglického jazyka pro střední školy.


Další informace:

Proč studovat anglistiku v Ostravě

V případě dotazů se můžete obracet na kteréhokoliv člena katedry (nejlépe e-mailem).


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 02. 2021