Celoživotní vzdělávání

Katedra připravuje nový kurz "Refresher Course for English Language Teachers" (Kapitoly z anglistiky pro učitele 2. st. základních a středních škol).


Zveřejněno / aktualizováno: 29. 01. 2019

Celoživotní vzdělávání

     
 
     

Univerzita třetího věku – Historie a kultura anglicky hovořících zemí
Cílem kurzu je seznámit frekventanty s historickým vývojem i současnou situací v anglicky hovořících zemích s důrazem na Velkou Británii a Spojené státy americké. Účastnící se seznámí z důležitými historickými milníky, které formovaly vybrané země, jako např. průmyslová revoluce, 2. světová válka, americká válka za nezávislost nebo občanská válka, objeví kouzla krajiny a nahlédnou do tajů britské a americké politiky, multikulturalismu či literatury.