Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KAA
Holešová Andrea, Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1890
Zapletalová Gabriela, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1892
Sekretariát KAA
Valošková Petra, Bc.
sekretářka katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1891
Členové katedry
Docenti
Černý Miroslav, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: literatura anglického středověku, vývoj anglického jazyka, mezioborové disciplíny
e-mail:
telefon: 553 46 1894
Grabowski Łukasz Michał, dr hab.
činnost: korpusová lingvistika, frazeologie, formulaický jazyk, translatologie, lexikografie, odborný jazyk
e-mail:
telefon: 553 46 1895
Kolář Stanislav, doc. PhDr., Dr.
činnost: dějiny americké literatury, literární teorie, etnické literatury, americká studia, americká židovská literatura, americká alternativní kultura
e-mail:
telefon: 553 46 1896
Kopecký Petr, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: britská a americká studia, sociální a kulturní dějiny Velké Británie
e-mail:
telefon: 553 46 1806
553 46 1895
Lewandowski Christian Aaron, dr hab.
činnost: dějiny americké literatury, kulturní studia, historie USA, literatury původních Američanů přelomu 19. a 20. století
e-mail:
telefon: 553 46 1899
Odborní asistenti
Beneš Jan, Mgr. et Mgr., Ph.D.
činnost: britská literatura; afroamerická literatura, kultura a historie; afrofuturismus projektový koordinátor
e-mail:
telefon: 553 46 1894
Bilanová Markéta, Mgr., Ph.D.
činnost: metodika výuky anglického jazyka, lexikologie, edutainment, drama
e-mail:
telefon: 553 46 1901
Filip Petr, Mgr.
činnost: britská studia, praktický jazyk
e-mail:
telefon: 553 46 1893
Hanusková Magdalena, Mgr.
koordinátor pro zahraniční mobility – vyjíždějící studenti
činnost: odborný jazyk, akademické psaní, syntax
e-mail:
telefon: 553 46 1898
Holešová Andrea, Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
činnost: americká studia a sociální historie USA, dějiny americké literatury
e-mail:
telefon: 553 46 1890
Hopkinson Christopher James, Mgr., Ph.D.
koordinátor pro zahraniční mobility – přijíždějící studenti
činnost: translatologie, pragmalingvistika, překlad odborných textů, jazyková interference
e-mail:
telefon: 553 46 1893
Hurtová Zuzana, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce katedry
činnost: obchodní angličtina, funkční větná perspektiva
e-mail:
telefon: 553 46 1901
Janoušková Ivana, Mgr., Ph.D.
činnost: morfologie, syntax, obchodní angličtina
e-mail:
telefon: 553 46 1899
Kopečková Lenka, Mgr., Ph.D.
koordinátor pro studenty se specifickými potřebami
činnost: fonetika a fonologie, interkulturní komunikace, anglická gramatika, praktický jazyk
e-mail:
telefon: 553 46 1897
Kováčová Dominika, Mgr.
činnost: morfologie, anglická gramatika, praktický jazyk
e-mail:
telefon: 553 46 1899
Tomášková Renáta, Mgr., Dr.
činnost: textová lingvistika, translatologie, stylistika
e-mail:
telefon: 553 46 1900
553 46 1049
Zapletalová Gabriela, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucí katedry
činnost: syntax, translatologie
e-mail:
telefon: 553 46 1892
Lektoři
Bártová Vopravilová Lucie, Mgr.
činnost: praktický jazyk, fonetika a fonologie
e-mail:
telefon: 553 46 1900
Externisté
Adámková Jana, Mgr., Ph.D.
činnost: angličtina pro Lékařskou fakultu
e-mail:
telefon:
Nangonová Stella, PhDr.
činnost: britská studia, sociální a kulturní historie Velké Británie
e-mail:
telefon: 553 46 1897
Václavíková Jana, Mgr.
činnost: soudní překlad a tlumočení
e-mail:
telefon: 553 46 1899

Doktorandi

Doktorandi katedry
Interní doktorandi
Dr. Parisa Changizie-mail:
telefon: 553 46 1905
místnost: D 201
Mgr. Sebastian Komárek e-mail:
telefon: 553 46 1905
místnost: D 201
Ing. Mgr. Monika Maňákováe-mail:
telefon: 553 46 1905
místnost: D 201
Mgr. Anna Mertováe-mail:
telefon: 553 46 1905
místnost: D 201
Mgr. Petr Šidíke-mail:
telefon: 553 46 1905
místnost: D 201
Externí doktorandi
Mgr. Martin Kolář  
Mgr. Simona Korytářová  
Mgr. Michala Rusňáková  
Mgr. Veronika Rusňáková  
Nguyen Ngoc Tam, M.A.  
Tran Nhu Quynh Tram, M.A.  

Zveřejněno / aktualizováno: 25. 03. 2020