Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KAA
Holešová Andrea, Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1890
Sekretariát KAA
Valošková Petra, Bc.
sekretářka katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1891
Členové katedry
Docenti
Černý Miroslav, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: literatura anglického středověku, vývoj anglického jazyka, mezioborové disciplíny
e-mail:
telefon: 553 46 1894
Grabowski Łukasz Michał, dr hab. e-mail:
telefon: 553 46 1895
Kolář Stanislav, doc. PhDr., Dr.
činnost: dějiny americké literatury, literární teorie, etnické literatury, americká studia, americká židovská literatura, americká alternativní kultura
e-mail:
telefon: 553 46 1896
Kopecký Petr, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: britská a americká studia, sociální a kulturní dějiny Velké Británie
e-mail:
telefon: 553 46 1806
553 46 1895
Lewandowski Tadzio, dr hab. e-mail:
telefon: 553 46 1899
Odborní asistenti
Beneš Jan, Mgr. et Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 1894
Bilanová Markéta, Mgr., Ph.D.
činnost: metodika výuky anglického jazyka, lexikologie, edutainment, drama
e-mail:
telefon: 553 46 1901
Filip Petr, Mgr.
činnost: britská studia, dějiny britské literatury, pedagogický poradce pro studia filologická (učitelská)
e-mail:
telefon: 553 46 1893
Hanusková Magdalena, Mgr.
činnost: odborný jazyk, akademické psaní, syntax
e-mail:
telefon: 553 46 1898
Holešová Andrea, Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
činnost: americká studia a sociální historie USA, dějiny americké literatury, pedagogický poradce pro obor Angličtina ve sféře podnikání
e-mail:
telefon: 553 46 1890
Hopkinson Christopher James, Mgr., Ph.D.
činnost: translatologie, pragmalingvistika, překlad odborných textů, jazyková interference
e-mail:
telefon: 553 46 1893
Hurtová Zuzana, Mgr., Ph.D.
činnost: funkční větná perspektiva
e-mail:
telefon: 553 46 1901
Janoušková Ivana, Mgr., Ph.D.
činnost: morfologie, syntax, obchodní angličtina
e-mail:
telefon: 553 46 1899
Kopečková Lenka, Mgr., Ph.D.
činnost: fonetika a fonologie, funkční větná perspektiva, neverbální komunikace, interkulturní komunikace, pragmalingvistika
e-mail:
telefon: 553 46 1897
Kováčová Dominika, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 1899
Tomášková Renáta, Mgr., Dr.
činnost: textová lingvistika, translatologie, stylistika
e-mail:
telefon: 553 46 1900
553 46 1049
Zapletalová Gabriela, Mgr., Ph.D.
činnost: anglická mluvnice, překlad neliterárního textu
e-mail:
telefon: 553 46 1892
Lektoři
Bártová Vopravilová Lucie, Mgr.
činnost: praktický jazyk, fonetika a fonologie
e-mail:
telefon: 553 46 1900
Externisté
Adámková Jana, Mgr., Ph.D.
činnost: angličtina pro Lékařskou fakultu
e-mail:
telefon:
Nangonová Stella, PhDr.
činnost: britská studia, sociální a kulturní historie Velké Británie
e-mail:
telefon: 553 46 1897
Václavíková Jana, Mgr.
činnost: soudní překlad a tlumočení
e-mail:
telefon: 553 46 1899

Doktorandi

Doktorandi katedry
Interní doktorandi
Mgr. Magdalena Hanuskováe-mail:
telefon: 553 46 1905
místnost: D 201
Dr. Parisa Changizie-mail:
telefon: 553 46 1905
místnost: D 201
Mgr. Sebastian Komárek e-mail:
telefon: 553 46 1905
místnost: D 201
Ing. Mgr. Monika Maňákováe-mail:
telefon: 553 46 1905
místnost: D 201
Mgr. Petr Šidíke-mail:
telefon: 553 46 1905
místnost: D 201
Externí doktorandi
Mgr. Martin Kolář  
Mgr. Simona Korytářová  
Mgr. Michala Rusňáková  
Nguyen Ngoc Tam, M.A.  
Tran Nhu Quynh Tram, M.A.  

Zveřejněno / aktualizováno: 09. 09. 2019