Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KAA
553 46 1890
Zapletalová Gabriela, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucí katedry
553 46 1892
Sekretariát KAA
Valošková Petra, Bc.
sekretářka katedry
553 46 1891
 
Členové katedry
Docenti
Černý Miroslav, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: literatura anglického středověku, vývoj anglického jazyka, mezioborové disciplíny
553 46 1894
Kolář Stanislav, doc. PhDr., Dr.
činnost: dějiny americké literatury, literární teorie, etnické literatury, americká studia, americká židovská literatura, americká alternativní kultura
553 46 1896
Kopecký Petr, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: britská a americká studia, sociální a kulturní dějiny Velké Británie
553 46 1895
Lewandowski Christian Aaron, dr hab.
činnost: dějiny americké literatury, kulturní studia, historie USA, literatury původních Američanů přelomu 19. a 20. století
553 46 1899
Odborní asistenti
Beneš Jan, Mgr. et Mgr., Ph.D.
činnost: britská literatura; afroamerická literatura, kultura a historie; afrofuturismus projektový koordinátor
553 46 1894
Beneš Kováčová Dominika, Mgr.
činnost: morfologie, anglická gramatika, praktický jazyk
553 46 1899
Filip Petr, Mgr.
činnost: britská studia, praktický jazyk
553 46 1893
Holešová Andrea, Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
činnost: americká studia a sociální historie USA, dějiny americké literatury
553 46 1890
Hopkinson Christopher James, Mgr., Ph.D.
činnost: translatologie, pragmalingvistika, překlad odborných textů, jazyková interference
553 46 1893
Hurtová Zuzana, Mgr., Ph.D.
pedagogický poradce katedry
činnost: obchodní angličtina, funkční větná perspektiva
553 46 1901
Janoušková Ivana, Mgr., Ph.D.
činnost: morfologie, syntax, obchodní angličtina
553 46 1899
Kopečková Lenka, Mgr., Ph.D.
koordinátor pro studenty se specifickými potřebami
činnost: fonetika a fonologie, interkulturní komunikace, anglická gramatika, praktický jazyk
553 46 1897
Tomášková Renáta, Mgr., Dr.
činnost: textová lingvistika, translatologie, stylistika
553 46 1900
553 46 1049
Zapletalová Gabriela, Mgr., Ph.D.
zástupce vedoucí katedry
činnost: syntax, translatologie
553 46 1892
Externisté
Lorencovičová Eva, Mgr.
činnost: didaktika angličtiny
553 46 1897
Václavíková Jana, Mgr.
činnost: tlumočení
553 46 1899

Doktorandi

Doktorandi katedry
Interní doktorandi
Changizi Parisa, Dr.
e-mail:
telefon:
553 46 1905
místnost:
Le Ngoc Quynh Nhu
telefon:
+420 553 46 1905
místnost:
Mertová Anna, Mgr.
e-mail:
telefon:
553 46 1905
místnost:
Rohová Karla, Mgr.
e-mail:
telefon:
553 46 1905
místnost:
Šubertová Linda, Mgr.
telefon:
+420 553 46 1905
místnost:
Externí doktorandi
Maňáková Monika, Ing. Mgr.
Rusňáková Michala, Mgr.
Tram Tran Nhu Quynh, M.A.
Trinh Thi My Le, M.A.

Zveřejněno / aktualizováno: 11. 09. 2022