OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra anglistiky a amerikanistiky > Personální složení

Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KAA
Holešová Andrea, Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 1890
Sekretariát KAA
Valošková Petra, Bc.
na mateřské dovolené
e-mail:
telefon: 553 46 1931
Majcherová Stanislava
zastupující sekretářka
e-mail:
telefon: 553 46 1891
Členové katedry
Docenti
Černý Miroslav, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: literatura anglického středověku, vývoj anglického jazyka, mezioborové disciplíny
e-mail:
telefon: 553 46 1894
Kolář Stanislav, doc. PhDr., Dr.
činnost: dějiny americké literatury, literární teorie, etnické literatury, americká studia, americká židovská literatura, americká alternativní kultura
e-mail:
telefon: 553 46 1896
Kopecký Petr, doc. Mgr., Ph.D.
činnost: britská a americká studia, sociální a kulturní dějiny Velké Británie
e-mail:
telefon: 553 46 1806
553 46 1895
Odborní asistenti
Bilanová Markéta, Mgr., Ph.D.
činnost: metodika výuky anglického jazyka, lexikologie, edutainment, drama
e-mail:
telefon: 553 46 1901
Filip Petr, Mgr.
činnost: britská studia, dějiny britské literatury, pedagogický poradce pro studia filologická (učitelská)
e-mail:
telefon: 553 46 1893
Holešová Andrea, Mgr., Ph.D.
vedoucí katedry
činnost: americká studia a sociální historie USA, dějiny americké literatury, pedagogický poradce pro obor Angličtina ve sféře podnikání
e-mail:
telefon: 553 46 1890
Hopkinson Christopher James, Mgr., Ph.D.
činnost: translatologie, pragmalingvistika, překlad odborných textů, jazyková interference
e-mail:
telefon: 553 46 1893
Hurtová Zuzana, Mgr., Ph.D.
činnost: funkční větná perspektiva
e-mail:
telefon: 553 46 1901
Janoušková Ivana, Mgr., Ph.D.
činnost: morfologie, syntax, obchodní angličtina
e-mail:
telefon: 553 46 1899
Kopečková Lenka, Mgr., Ph.D.
činnost: fonetika a fonologie, funkční větná perspektiva, neverbální komunikace, interkulturní komunikace, pragmalingvistika
e-mail:
telefon: 553 46 1897
Kovalová Karla, Mgr., Ph.D.
činnost: Britská (post)moderní a postkoloniální literatura, (afro)americká literatura, ženská a genderová studia
e-mail:
telefon: 553 46 1899
Nangonová Stella, PhDr.
činnost: britská studia, sociální a kulturní historie Velké Británie
e-mail:
telefon: 553 46 1897
Tomášková Renáta, Mgr., Dr.
činnost: textová lingvistika, translatologie, stylistika
e-mail:
telefon: 553 46 1900
553 46 1007
Zapletalová Gabriela, Mgr., Ph.D.
činnost: anglická mluvnice, překlad neliterárního textu
e-mail:
telefon: 553 46 1892
Lektoři
Bártová Vopravilová Lucie, Mgr.
činnost: praktický jazyk, fonetika a fonologie
e-mail:
telefon: 553 46 1900
Externisté
Adámková Jana, Mgr., Ph.D.
činnost: angličtina pro Lékařskou fakultu
e-mail:
telefon:
Lorencovičová Eva, Mgr.
činnost: didaktika angličtiny
e-mail:
telefon: 553 46 1898
Obajtek Adam, Mgr.
činnost: francouzský jazyk, anglický jazyk
e-mail:
telefon:
Struhala Jan, Ing.
činnost: překladové cvičení
e-mail:
telefon:
Václavíková Jana, Mgr.
činnost: soudní překlad a tlumočení
e-mail:
telefon: 553 46 1899

Doktorandi

Doktorandi katedry
Interní doktorandi
Mgr. Magdalena Hanuskováe-mail:
telefon: 553 46 1905
místnost: D 201
Dr. Parisa Changizie-mail:
telefon: 553 46 1905
místnost: D 201
Ing. Mgr. Monika Maňákováe-mail:
telefon: 553 46 1905
místnost: D 201
Mgr. Sebastian Komárek e-mail:
telefon: 553 46 1905
místnost: D 201
Mgr. Ondřej Procházkae-mail:
telefon: 553 46 1905
místnost: D 201
Mgr. Veronika Rusňáková e-mail:
telefon: 553 46 1905
místnost: D 201
Mgr. Petr Šidíke-mail:
telefon: 553 46 1905
místnost: D 201
Externí doktorandi
Mgr. Martin Kolář  
Mgr. Simona Korytářová  
Mgr. Sylvia Žilinčíková  
facebook
rss
social hub