Publikační činnost - IS PUBL
Renáta Tomášková, R. Walker, Isaiah Berlin
Rok: 1994
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Aleš Svoboda, M. Opělová-Karolyová
Rok: 1993
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 1993, Moravskoslezský den
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1993
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 1993, Pergamon Press
kapitola v odborné knize
 
Rok: 1993, Pergamon Press
kapitola v odborné knize
 
Stanislav Kavka, Petr Koněrský, Pavol Štekauer
Rok: 1993
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Aleš Svoboda, William James, Jana Svobodová, J. Collins
Rok: 1993
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 1993, Svoboda
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1993, Svoboda
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1993, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 1993, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 1993
stať ve sborníku
 
Rok: 1993
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 1993, Svoboda
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1993
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 1992, Svoboda
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1992
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Ivo Broskevič, R. Rorty, David Gruber
Rok: 1992
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 1992, Svoboda
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1992, Svoboda
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1992, Moravskoslezský den
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1992, Moravskoslezský den
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1992, Moravskoslezský den
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1992, Nová svoboda
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1992, Moravskoslezský den
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1992, Nová Svoboda
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1992, Nová svoboda
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1991, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1991
ediční a redakční práce
 
Rok: 1991, Slovo a slovesnost
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1991, Linguistica Pragensia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1991, Tvar
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1991, Liguori Editore
kapitola v odborné knize
 
Rok: 1991, Liguori Editore
kapitola v odborné knize
 
Rok: 1991, Liguori Editore
kapitola v odborné knize
 
Rok: 1990
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 1990
stať ve sborníku
 
Rok: 1990, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1989, Státní pedagogické nakladatelství
odborná kniha
 
Rok: 1988
stať ve sborníku
 
Rok: 1988
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 1988
stať ve sborníku
 
Rok: 1987
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 1987
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 1987, Masarykova Univerzita
kapitola v odborné knize
 
Aleš Svoboda, P. Materna
Rok: 1987
stať ve sborníku
 
Rok: 1987
stať ve sborníku
 
Rok: 1987
stať ve sborníku
 
Rok: 1987
stať ve sborníku