Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2023
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
působení v zahraničí
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
působení v zahraničí
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Lukáš Hrnčíř, Gabriela Zapletalová
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
Rok: 2022
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2022
ostatní
 
Rok: 2022
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2022
působení v zahraničí
 
Rok: 2022, Svět literatury
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022, Galium
odborná kniha
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
ostatní
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022, Svět literatury
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
ostatní
 
Rok: 2022, Dauphin
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022
ostatní
 
Rok: 2022, Host
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2022, Togga
odborná kniha
 
Rok: 2022, Svět literatury
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2022, University of Opole Press
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2022
ostatní
 
Rok: 2022, ABC-CLIO
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2022, University of Nebraska Press
odborná kniha
 
Rok: 2022, Český lid
článek v odborném periodiku