Vyjeď s námi do zahraničí

Katedra anglistiky a amerikanistiky nabízí svým studentům mimo běžné výuky i možnost pobytu na zahraničních univerzitách v rámci programu ERASMUS+.

ERASMUS+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání a v odborné přípravě.

Katedra anglistiky nabízí svým studentům nejen studijní pobyty, ale i možnost pracovní stáže v délce 3 až 12 měsíců. V obou případech student obdrží na svůj pobyt v zahraničí stipendium, jehož výše je určována v rámci programu ERASMUS+.

Program Erasmus+ u nás není jedinou cestou k zahraničnímu pobytu - Ostravská univerzita má svůj vlastní mobilitní program VIA, s jehož podporou je možné vyjet za studiem za hranice Evropy, na univerzity v Asii, Severní, Střední i Jižní Americe, v Austrálii i Africe. Více o programu VIA


Kontakty
Katederní koordinátor Erasmus+: Mgr. Petr Šidík
Fakultní koordinátorka Erasmus+:Ing. Lada Gottwaldová
Fakultní koordinátor programu VIA:Mgr. Vítězslav Vilímek, DiS., PhD.

Zveřejněno / aktualizováno: 13. 10. 2022