OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra anglistiky a amerikanistiky > Vyjeď s námi do zahraničí

Vyjeď s námi do zahraničí

Katedra anglistiky a amerikanistiky nabízí svým studentům mimo běžné výuky i možnost pobytu na zahraničních univerzitách v rámci programu ERASMUS+.

ERASMUS+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání a v odborné přípravě.

Katedra anglistiky nabízí svým studentům nejen studijní pobyty, ale i možnost pracovní stáže v délce 3 až 12 měsíců. V obou případech student obdrží na svůj pobyt v zahraničí stipendium, jehož výše je určována v rámci programu ERASMUS+.

facebook
rss
social hub