OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Filozofická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra anglistiky a amerikanistiky > Ze života katedry

Ze života katedry KAA

Studium na Katedře anglistiky a amerikanistiky nabízí mnohem víc než široký výběr předmětů; dveře do těch nejzajímavějších zákoutí oboru často studentům otevírají nejrůznější aktivity, které osnovy studia přesahují. U nás v Ostravě k nim patří zvláště:

  • English Language Theatre of Ostrava (ELTO) – studentská divadelní skupina vystupující s představeními v anglickém jazyce;
  • Den s překladem – celostátní studentská překladatelská soutěž zakončená překladatelskou konferencí a překladatelskými dílnami přístupnými všem studentům a učitelům, pro něž je překlad profesí či koníčkem;
  • Studentská vědecká konference – každoroční konferenční setkání, na němž studenti bakalářských, magisterských i doktorských oborů prezentují výsledky své vlastní výzkumné práce;
  • Studentská grantová soutěž (SGS) – společné výzkumné projekty studentů magisterského a doktorského studia a jejich učitelů;
  • ERASMUS+ – program studentské výměny mezi zeměmi EU, který Vám umožní strávit jeden či dva semestry studiem v Belgii, Estonsku, Itálii, Maďarsku, Polsku, Španělsku, Švédsku, na Slovensku, v Irsku či ve Velké Británii.

Pravidelné události v životě katedry střídají v každém semestru setkání příležitostná – především přednášky a semináře hostů z jiných univerzit pořádané například Kruhem moderních filologů (KMF), odborníků českých i zahraničních (ze Slovenska, Polska, Rakouska, USA, z partnerských univerzit ve Švédsku či Maďarsku), ale také spolupráce s regionálními institucemi, pro které naši studenti například tlumočí při mezinárodních akcích a získávají tak cenné zkušenosti z praxe.

facebook
rss
social hub