Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2020
ostatní
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020
ostatní
 
Rok: 2020
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2020
ostatní
 
Rok: 2020
ostatní
 
Rok: 2020
ostatní
 
Rok: 2020
ostatní
 
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2020
ostatní
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020
ostatní
 
Rok: 2020, Togga
odborná kniha
 
Rok: 2020, University of Opole Press
odborná kniha
 
Jan Beneš, Petr Boháček, Jan Charvát
Rok: 2020
ostatní
 
Rok: 2020
ostatní
 
Rok: 2020, American and British Studies Annual
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
ediční a redakční práce
 
Rok: 2020
ediční a redakční práce
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2020, American and British Studies Annual
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
ostatní
 
Jan Beneš, Filip Titlbach, Jana Ciglerová
Rok: 2020
rozhlasové a televizní relace
 
článek v odborném periodiku
 
Jan Beneš, Petr Kopecký, Petr Kolář
Rok: 2020
ostatní
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019, IATED Publications
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019, Cambridge Scholars Publishing
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019, Magnanimitas
kapitola v odborné knize
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2019, Genealogy
článek v odborném periodiku
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019, Černý drak
odborná kniha