Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007, Repronis
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2007, Psychologie dnes
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
působení v zahraničí
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Jakub Guziur, Michal Peprník, Matthew Sweney
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007, Linguistica ONLINE
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Stanislav Kolář, Šárka Bubíková, Olga Roebuck
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2007
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007, Fra
kapitola v odborné knize
 
Stanislav Kavka, Jarmila Tárnyiková
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2007, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007, Studia Filologiczne
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Stanislav Kavka, A Kolektiv
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2007, Repronis
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007
působení v zahraničí
 
Stanislav Kolář, Michal Peprník, Matthew Sweney
Rok: 2007, Univerzita Palackého v Olomouci
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007, Lexington
odborná kniha
 
Rok: 2007
stať ve sborníku
 
Rok: 2007, Tvar
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2007, Repronis
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2007
působení v zahraničí
 
Rok: 2007
působení v zahraničí
 
Rok: 2007
působení v zahraničí
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Miroslav Černý, Roman Adamczyk
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2007, LEDA
odborná kniha
 
Jakub Guziur, Jakub Guziur, Marcel Arbeit
Rok: 2007
ediční a redakční práce
 
Jakub Guziur, Jakub Guziur, Marcel Arbeit
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy
 
Jakub Guziur, Paul Muldoon
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy