Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2008, Host
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Revolver revue
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008, Knižní klub
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2008
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008, Philologica.net. An Online Journal of Modern Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008, Discourse and Interaction
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2008, Host, měsíčník pro literaturu a čtenáře
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Host
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Psychologie dnes
článek v odborném periodiku
 
Lívia Körtvélyessy, Stanislav Kavka
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Petra Lexová, Tom Hutchinson
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2008, Host
odborná kniha
 
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
odborná kniha
 
Rok: 2008, SKASE Journal of Translation and Interpretation
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008, Univerzita Palackého
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008, Aluze, revue pro literaturu, filosofii a jiné
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2008, American and British Studies Annual
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Ian Stephen, Jakub Guziur
Rok: 2007
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2007, Literární noviny
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007, TOP
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2007, Repronis
odborná kniha