Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 1987
stať ve sborníku
 
Rok: 1986
stať ve sborníku
 
Rok: 1986
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 1985
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 1984,
kapitola v odborné knize
 
Rok: 1983
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 1983, Masarykova Univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 1983
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Aleš Svoboda, P. Karlík
Rok: 1982
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 1981, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
odborná kniha
 
Rok: 1981, Folia Linguistica Historica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1981
stať ve sborníku
 
Aleš Svoboda, P. Materna, K. Pala
Rok: 1979
stať ve sborníku
 
Aleš Svoboda, P. Materna, K. Pala
Rok: 1979
stať ve sborníku
 
Aleš Svoboda, P. Materna, K. Pala
Rok: 1976
stať ve sborníku
 
Rok: 1976, Masarykova Univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 1974
stať ve sborníku
 
Rok: 1970
stať ve sborníku
 
Rok: 1970
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 1968, Masarykova Univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 1967
zveřejněné odborné posudky, recenze