Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000, Host
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Marta Koubová, Aleš Svoboda, Z. Hladká, P. Karlík
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000, Nový prostor
článek v odborném periodiku
 
Pavol Štekauer, Stanislav Kavka
Rok: 2000, Slovacontact
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2000
působení v zahraničí
 
Rok: 2000, Literární noviny
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2000
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2000
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2000
ediční a redakční práce
 
Renáta Tomášková, Kolektiv Autorů
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 1999, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 1999, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 1999
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999, Obchodník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1999, Marketing a komunikace
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1999
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 1999, Marketing a komunikace
článek v odborném periodiku
 
Ivo Broskevič, Eva Mrhačová, Charles Jencks
Rok: 1999
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 1999, Svoboda
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1999
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
R. Rorty, Ivo Broskevič, Mojmír Vavrečka, Václav Lednický
Rok: 1999
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Stanislav Kolář, Kolektiv Autorů, Ivo Pospíšil
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Aleš Svoboda, M. Opělová-Karolyová
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 1998, Tvar
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1998
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1998, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 1998, Marketing a komunikace
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1998, Obchodník
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 1998, Revue Společnost
článek v odborném periodiku
 
Jiří Urban, R. Procházková
Rok: 1998
učební texty, skripta, výukové programy, příručky