Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Aleš Svoboda, Stanislav Kavka, S. Moleda, A. Widota
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Aleš Svoboda, M. Adam
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Jakub Guziur, George Steiner
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy
 
Jakub Guziur, George Steiner
Rok: 2006
ediční a redakční práce
 
Rok: 2006, Periplum
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006, Souvislosti: revue pro literaturu a kulturu
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2006
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2006
působení v zahraničí
 
Rok: 2006, Philologica.net. An Online Journal of Modern Philology
článek v odborném periodiku
 
Jakub Guziur, Jakub Guziur, Marcel Arbeit
Rok: 2006, Paseka
kapitola v odborné knize
 
Jakub Guziur, David Greenslade
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006, Revolver Revue
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006
působení v zahraničí
 
Rok: 2006, Cuadernos de Literatura Inglesa y Norteamericana
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2006
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2006
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2006
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2006, Revolver Revue
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2006, Trumpeter:Journal of Ecosophy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
působení v zahraničí
 
Jakub Guziur, Jakub Guziur, Marcel Arbeit
Rok: 2006, Paseka
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2006, Host
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2006
ediční a redakční práce
 
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy
 
Christopher Hopkinson, Autorský Kolektiv
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2006
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2006
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2006
stať ve sborníku