Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2010, LEDA
odborná kniha
 
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2010, Discourse and Interaction
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010, The Sixties: A Journal of Politics, History and Culture
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
působení v zahraničí
 
Rok: 2010
působení v zahraničí
 
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010, Linguistica ONLINE
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2010
ediční a redakční práce
 
Rok: 2010, American and British Studies Annual
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2010
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2010, Communications : scientific letters of the University of Žilina
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010, Univerzita Pavla Jozefa Šafaríka v Košiciach
odborná kniha
 
Rok: 2010
úvodní slovo k výstavě
 
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2010, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2010
působení v zahraničí
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Periplum
odborná kniha
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010, Plav. Měsíčník pro světovou literaturu
článek v odborném periodiku