Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010, Linguistica ONLINE
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2010
ediční a redakční práce
 
Rok: 2010, American and British Studies Annual
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2010
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2010, Communications : scientific letters of the University of Žilina
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010, Univerzita Pavla Jozefa Šafaríka v Košiciach
odborná kniha
 
Rok: 2010
úvodní slovo k výstavě
 
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2010, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2010
působení v zahraničí
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Periplum
odborná kniha
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010, Plav. Měsíčník pro světovou literaturu
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010, Acta humanica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2010
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2010, Topics in Linguistics
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Litteraria Pragensia. Studies in Literature and Culture
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)