Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, Host
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, Literraria Pragensia
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, Comparative American Studes
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2011
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2011
působení v zahraničí
 
Rok: 2011
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2011
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2011, Philologica.net. An Online Journal of Modern Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011, Argo
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)
 
Rok: 2010, Journal of interdisciplinary philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
působení v zahraničí
 
Rok: 2010
působení v zahraničí
 
Rok: 2010, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010, Florence
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010, LEDA
odborná kniha
 
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2010, Discourse and Interaction
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)