Projekty a granty
Velká historie a její filozofický potenciál
Hlavní řešitelMgr. David Černín, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2025
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Modernizace komerčního vzdělávání v Předlitavsku v letech 1848-1918: projevy, trendy, mechanismy
Hlavní řešitelMgr. Petr Kadlec, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2025
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Od obelisku k střídmosti. Brněnská architektura 19. století
Hlavní řešitelprof. PhDr. Pavel Zatloukal
Období1/2023 - 12/2025
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2022 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Hlavní řešitelMgr. Michaela Závodná, Ph.D.
Období9/2022 - 8/2025
PoskytovatelFilozofická fakulta, Moravskoslezský kraj
Stavřešený
Feministické, psychoanalytické a queer přístupy k současné anglofonní literatuře
Hlavní řešitelMgr. et Mgr. Jan Beneš, Ph.D.
Období1/2024 - 12/2024
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Raně novověká mosaická fyzika a její komeniánští pokračovatelé
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jan Čížek, Ph.D.
Období4/2022 - 12/2024
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Kvantitativní onomastika: východiska, koncepty, aplikace
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2024
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Česká lingvistika 21. století - rozhovory, témata, analýzy
Hlavní řešitelMgr. Jana Davidová Glogarová, Ph.D.
Období1/2024 - 12/2024
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Proměny dobových společenských a vědeckých paradigmat jako filozofický problém
Hlavní řešitelMgr. Roman Hloch, Ph.D.
Období1/2024 - 12/2024
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Role elit ve středověkých českých zemích
Hlavní řešitelMgr. Dalibor Janiš, Ph.D.
Období1/2024 - 12/2024
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Archeologie paměti. Pruská a nacistická minulost v historické a rodinné paměti na Hlučínsku.
Hlavní řešitelprof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.
Období1/2024 - 12/2024
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Kvantitativní syntaktická stylistika současné psané češtiny
Hlavní řešitelMgr. Miroslav Kubát, Ph.D.
Období1/2022 - 12/2024
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Analýza externích faktorů ovlivňujících současný francouzský jazyk
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jan Lazar, Ph.D.
Období1/2024 - 12/2024
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Století anglicismů ve francouzštině a češtině : grafický a fonetický vývoj
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Jan Lazar, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2024
PoskytovatelMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Stavřešený
Ekospravedlnost v amerických etnických literaturách
Hlavní řešitelDr hab. Christian Aaron Lewandowski
Období4/2022 - 12/2024
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Čtvrtživotní krize v mladé dospělosti: protektivní a rizikové faktory
Hlavní řešitelPhDr. Katarína Millová, Ph.D.
Období1/2024 - 12/2024
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Intralingvální transfer emocionality na příkladu tzv. jednoduchého jazyka
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Martin Mostýn, Ph.D.
Období1/2024 - 12/2024
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Jazyková krajina na pozadí multietnicity česko-polského pohraničí
Hlavní řešitelPhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Období1/2024 - 12/2024
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Translatologické technologie a umělá inteligence v právním kontextu
Hlavní řešitelMgr. Milan Pišl, Ph.D.
Období3/2024 - 12/2024
PoskytovatelAction
Stavřešený
Společnost v pohybu. Variety československé modernity.
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D.
Období1/2024 - 12/2024
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený

12